automatisch berichtenverkeer

Provincie Noord-Brabant: “Met automatisch berichtenverkeer gaat bijhouden BGT wel 4 keer sneller”

In augustus 2019 beschikt provincie Noord-Brabant een half jaar over automatisch berichtenverkeer. Volgens een globale inschatting van geodetisch specialist, Jorg Beijers, gaat het synchroniseren van de BGT-kaart met de Landelijke Voorziening nu maar liefst 4 keer sneller dan voorheen. En dat levert tijd op die de provincie goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van de eigen BGT-kaart… in 3D!

Automatisch berichtenverkeer

Jorg is goed te spreken over het automatisch berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening (LV). “Iedere week krijgen we gemiddeld tussen de 25 en 50 mutatiebestanden van andere bronhouders”, legt hij uit. “Tot voor kort betekende dat dat we losse bestanden moesten downloaden, die je na het doorvoeren van je mutaties ook weer handmatig moest uploaden. Voor iedere mutatie moest je bovendien apart een project aanmaken. Een hoop administratief handwerk dus.”

Met het automatisch berichtenverkeer hoeft de gebruiker niet meer zelf een project aan te maken en wordt een groot aantal stappen overgeslagen. “Dat wil zeggen, een hoop stappen worden automatisch uitgevoerd in dg DIALOG BGT”, licht Jorg toe. “Uiteindelijk krijg je gewoon een overzicht van mutaties die je een voor een kunt controleren om vervolgens te verwerken.”

Tijdwinst

Een harde inschatting maken over de bereikte tijdbesparing is uiteraard lastig. Toch heeft Jorg samen met een collega over deze vraag nagedacht. En voorlopig is zijn conclusie dat het bijhouden van de BGT tot voor kort zo’n 16 uur per week kostte; terwijl sinds het realiseren van het automatisch berichtenverkeer die tijd is teruggebracht tot ongeveer een halve dag per week. “Overigens is die tijdwinst wel gespreid”, voegt Jorg eraan toe. “Het bijhouden van de BGT wordt gedaan door meerdere collega’s. Het is dus niet zo dat één persoon ineens anderhalve dag extra te besteden heeft. Die tijdwinst is verdeeld over meerdere personen.”

De tijd die Jorg en zijn collega’s overhouden, geeft hen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken en de nodige aandacht te besteden aan de verwerking van de mutaties die door andere bronhouders worden gedaan. Jorg: “Ons interessegebied bestaat vooral uit stroken, langs de provinciale wegen die wij beheren. Anders dan gemeenten hebben wij dus geen vierkant of rond interessegebied. Maar met onze stroken lopen wij overal doorheen, dus ook door het beheergebied van gemeenten. Als gemeenten dan objecten wijzigen in hun gebied, dan doen ze soms ook dingen zonder dat ze in gaten hebben dat ze ook aan onze objecten zitten. En dat kan problemen opleveren die we dan weer moeten corrigeren.”

De BGT-kaart in 3D

De zorgvuldigheid waarmee mutaties van andere bronhouders worden beoordeeld, is voor Noord-Brabant mogelijk nog belangrijker dan voor andere provincies. Noord-Brabant is namelijk de enige provincie die haar BGT-interessegebied in 3D heeft. “Alle lijnen en vlakken in onze BGT hebben een z-waarde, alles heeft een hoogte”, legt Jorg uit. “Maar als we leveren aan de LV dan wordt die 3D-data eraf gehaald. De LV is immers alleen in 2D. Ook als een andere bronhouder aan ons levert en hij heeft iets aan onze objecten veranderd, dan moeten we erop bedacht zijn dat wij 2D-objecten terugkrijgen in onze kaart. Dat moeten we dan repareren.”

Ondanks dit nadeel in de koppeling met de LV, ziet Jorg veel meerwaarde in de 3D-kaart die hij beheert. “De 3D-weergave is erg handig als je een project of ontwerp moet voorbereiden”, vindt hij. “Of als je wilt weten waar het water heen loopt. Alles langs onze wegen, inclusief de goten en de ernaast liggende sloten, zijn in 3D te zien. Maar ook alle taluds en verhoogde kruisingen zijn in 3D opgenomen.”

Overstappen op 3D

Jorg realiseert zich erg goed dat het omzetten van de BGT in 3D een stuk eenvoudiger is voor een provincie, die vrijwel alleen maar stroken langs wegen beheert, dan voor een gemeente die ook allerlei gebouwen en constructies in de kaart moet opnemen. En ook benadrukt hij dat iedere organisatie van tevoren wel eerst goed moet nadenken wáár zij 3D voor gaat gebruiken. “Je gaat geen 3D-kaart realiseren alleen maar omdat het leuk of hip is”, benadrukt hij. “Je hebt van tevoren interne klanten nodig, waarvan je weet dat ze die 3D-informatie actief gaan gebruiken. In ons geval zijn dat bijvoorbeeld de collega’s van de infrastructuur maar ook van geluid. Je kunt je voorstellen dat bij het aanbrengen van een geluidswal en dergelijke, hoogte een essentiële factor is.”

Toch zou Jorg het liefst zien dat andere bronhouders, en bij voorkeur ook de Landelijke Voorziening zelf, zouden overstappen op een BGT-kaart in 3D. En dan niet pas over 10 jaar, maar op korte termijn. Hoe reëel dat is, weet hij niet. “Maar”, zo merkt hij op, “Wij zijn zelf altijd van de praktische benadering geweest. En dat is eigenlijk ook ons advies aan anderen. Ga beginnen, dan loop je weliswaar tegen problemen aan, maar dan weet je in ieder geval wát je moet oplossen. Als je alleen met plannen en praten bezig bent, dan is dat soms moeilijk om te ontdekken.”

Meer weten?

Wil jij weten of jij ook tijd kunt besparen door geautomatiseerd berichtenverkeer? Aarzel dan niet contact op te nemen met een van onze adviseurs. Zij kijken graag mee naar de kansen en uitdagingen in jouw organisatie. Wij horen graag van je.