Delft binnenstad

Delft voltooit transitiefase 2 BGT (en doet dat als eerste in zijn regio)

Voor veel bronhouders is de opbouw van de BGT een flinke uitdaging geweest. Inmiddels heeft iedereen deze eerste transitiefase succesvol afgerond en bestaat er al geruime tijd een landelijk dekkende BGT. Omdat de BGT nog niet volledig uniform, homogeen en actueel was, werd een tweede transitiefase in het leven geroepen. Bronhouders kregen tot 31 december 2019 om te voldoen aan de in mijlpalen vastgelegde verbeteringen. In verschillende regio’s zijn de eerste koplopers er inmiddels in geslaagd álle mijlpalen te halen en fase 2 formeel af te sluiten. Gemeente Delft is een van hen.

Proactief

Louis Pauw, bronbeheerder BGT bij gemeente Delft, houdt van aanpakken en vooruitkijken. En toen in 2017 de eerste mijlpalen voor de zogenoemde tweede transitiefase van de BGT bekend werden gemaakt, was gemeente Delft eigenlijk al heel snel klaar, mede dankzij de proactieve benadering van Louis en de afdeling. “Het is dat er in de loop van vorig jaar ineens twee extra mijlpalen bij kwamen”, merkt hij vrolijk op. “Toen moesten we toch nog even hard aan het werk.”

De mijlpalen van transitiefase 2

In de eerste opzet bestond transitiefase 2 van de BGT uit onderstaande 6 mijlpalen:

  1. Mutatieproces is technisch ingericht;
  2. Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen;
  3. Alle ongeclassificeerde objecten zijn omgezet in BGT-objecten;
  4. Objecten met attribuutwaarde ‘transitie’ zijn omgezet naar de juiste waarde;
  5. De resterende gaten zijn opgevuld;
  6. De BAG-id’s in de BGT en in de BAG komen overeen.

In 2018 werden mijlpalen 7 en 8 eraan toegevoegd:

  1. Actualisering van de BGT;
  2. Uniformiteit van de BGT.

Uniformiteit

“De actualisering van de BGT leverde, net als de eerste 6 mijlpalen, niet heel veel problemen op voor gemeente Delft”, legt Louis uit. “Aan de hand van de mutaties voor jouw bronhoudergebied, wordt door SVB-BGT bepaald of je voldoende actief de BGT bijhoudt en regelmatig bestanden levert.” Veel meer werk zat in de laatste mijlpaal, uniformiteit. En aan de stand van de laatste monitorrapportage BGT (november 2019) af te lezen, is dat ook het punt waar andere bronhouders momenteel nog het meeste werk aan hebben.

Aansluitende grensvlakken

Bij de GBKN (grootschalige basiskaart van Nederland) was het eenvoudig, kan Louis zich herinneren. “Daarbij was het een kwestie van meten tot aan je bronhoudergrens”, vertelt hij. “En als je dat had gedaan, dan was je klaar. Bij de lijnenkaart in BGT is dat anders. Als je bij de grenzen van jouw bronhoudergebied komt, dan wil je dat de kaart goed aansluit op het gebied van de aangrenzende bronhouders. Dat vraagt om afstemming.”

Grensoverschrijdend meten

“Wat je ook niet wil is dat jij en alle andere bronhouders allemaal afzonderlijk gaan meten”, voegt hij eraan toe. “Dat kan tot dubbel werk, maar ook tot afwijkingen of tegenstrijdigheden leiden. Wat wij daarom vanaf het begin hebben gedaan, is afspreken welke bronhouder langs de grensvlakken gaat opmeten. Daarbij meet je dus niet alleen voor je eigen gebied, maar ook ‘grensoverschrijdend’ voor de andere buurbronhouders. Als er dan opmerkingen zijn, dan kun je die bespreken. Met elkaar, en waar nodig, ook met SVB-BGT.”

BGT-kennis

Bij de totstandkoming van de BGT heeft gemeente Delft in het begin nauw samengewerkt met Sweco. “Maar het mooie is dat we tegenwoordig zelf zo veel weten van de BGT, dat we steeds minder externe hulp nodig hebben”, vertelt Louis. “Soms fungeren we zelfs als vraagbaak voor gemeenten om ons heen.” Natuurlijk zijn er af en toe bulkmutaties of specifieke technische vragen waarvoor hij de hulp van Sweco wel weer inroept. “En binnenkort gaan we ook aan de slag met het berichtenverkeer”, aldus Louis. “Dat is voor ons weer iets nieuws, dus dan komt Sweco weer even met ons meedraaien om de boel op de rails te zetten.”

Landmeetkundige achtergrond

Die zelfstandigheid van gemeente Delft heeft volgens Louis ook veel te maken met de landmeetkundige achtergrond van hemzelf en zijn collega’s. “Het is puur mijn persoonlijke mening”, benadrukt hij, “maar ik denk dat je als BGT-beheerder gewoon heel veel baat hebt bij een bepaald landmeetkundig kennisniveau. De opbouw van de BGT is gebaseerd op geometrie, dus daar moet je gewoon een beetje verstand van hebben. Hoe is de BGT opgebouwd? Hoe is de geometrie ingewonnen? Daarom werken wij graag met mensen die zelf ook buiten hebben gestaan!”

dg DIALOG BGT is meegegroeid met BGT

En als je dan een afdeling hebt van mensen met zo’n landmeetkundige achtergrond, dan past een BGT-pakket als dg DIALOG BGT daar het beste bij, vindt Louis. Wij zijn als gemeente meegegroeid met de BGT, maar dg DIALOG BGT is óók meegegroeid. En als je als afdeling zelf problemen kunt en wilt kunnen oplossen, dan heb je gewoon baat bij een programma waarmee dat ook mogelijk is!”

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van dg DIALOG BGT, of heb je een andere vraag naar aanleiding van dit artikel, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.