dg DIALOG BGT Gebruikersdagen 2021: Sterk werk!

Wat was het goed om elkaar weer te zien! Of het nu live was in Eindhoven, Rotterdam of Zwolle, óf online. En wat is het dan prettig om te zien dat er dit jaar – mede door het hybride aanbod – een absoluut record aantal deelnemers was tijdens de dg DIALOG BGT Gebruikersdagen. We kijken terug op een serie geslaagde bijeenkomsten waarbij gebruikers uit alle hoeken van het land samenkwamen om kennis te verzamelen, inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen.

Sterk werk!

De gebruikersdagen waren georganiseerd onder het thema ‘Sterk werk’. En zoals Jan Bakker (teamleider dg DIALOG BGT) het in zijn openingswoord samenvatte: “Of het nu gaat om klimaatadaptatie, het stikstofvraagstuk of de bouwopgave, je kunt bijna geen maatschappelijke ontwikkeling bedenken waarbij de BGT-basiskaart niet relevant is. Met de basiskaart dragen we bij aan oplossingen. Wees trots op je werk. Het is sterk werk!”

Watskeburt en coming soon

Na de opening nam Fanny Straayer-Bot het over. In een vlotte terugblik over het afgelopen jaar stond zij als eerste stil bij het huidige aanbod van online consultancy en trainingen van Sweco. “Mede vanwege de pandemie kunnen we bijna alles online tegenwoordig”, zo legde zij uit. “Maar daar waar het van pas komt, komen wij ook héél graag weer bij jullie langs, nu het weer kan.”

Vervolgens lichtte zij het publiek in over een reeks vernieuwingen in dg DIALOG BGT die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd, of nog worden doorgevoerd. Aan bod kwamen onder andere de verbeterde navigatievensters, de mogelijkheden voor export (en vanaf versie 7.10 ook import) van de kadastrale kaart (BRK) en de vernieuwing van de dialoogschermen. Met de nodige klem attendeerde zij het publiek nog eens dat deze maand (oktober 2021) de BAG Bevragen service zal stoppen. “Om toegang te krijgen tot de nieuwe BAG API heb je een key nodig, die je via het Kadaster kunt aanvragen en die je in dg DIALOG BGT kunt instellen. Daarvoor heb je wel versie 7.9.1 nodig.”

Gebruikersdagen voor het eerst als hybride evenement

dg DIALOG BGT 7.10 en daarna

Daarna was Bart van der Lely aan de beurt. In een uitgebreide demosessie behandelde hij “de wondere wereld van dg DIALOG BGT 7.10 en alles wat daarna komt”. Het leverde een boeiende tour op langs nieuwe objectattributenvensters, de nieuwe meldingensystematiek, aansluitingsmogelijkheden op Trimble, en de laatste ontwikkelingen in de interface met Omnibase. Veel aandacht ging ook uit naar de 3D-praktijkvoorbeelden uit de pilots die worden uitgevoerd met de stad Wenen en de gemeente Utrecht. In een praktische hands-on sessie aan de hand van een Middelburgs voorbeeld gaf Bart ook uitleg over hoe makkelijk het eigenlijk is om in dg DIALOG BGT gebouwen te ‘ver3D’en’.

Tot slot stond hij nog eens stil bij de ontwikkelingen rond de SOR (Samenhangende Objecten Registratie) en het belang van een ieder om deel te nemen aan eventuele verdere consultatierondes. “Het gaat om jullie werk. Er zitten heel veel goede dingen in de SOR. Maar er zijn ook heel veel dingen die anders moeten, om te voorkomen dat kaartenmakers veranderen in administrateurs”, aldus Bart.

Berichtenverkeer en vraag maar raak!

Na een smakelijke lunch voor de mensen op de locaties, en speeddate-sessies voor de online deelnemers, was het tijd voor het thema ‘berichtenverkeer’. Ivo Noorhoff nam het publiek mee in een presentatie met veel verhelderende voorbeelden. Na afloop wist iedereen precies wat berichtenverkeer is, hoe het werkt, en aan welke randvoorwaarden je moet voldoen om het te realiseren. Een belangrijke boodschap was: “Wil jij berichtenverkeer? Wijs dan binnen je eigen organisatie ook een projectleider aan!” Daarmee werd ook meteen het belang en de uitdaging van een goede samenwerking met de IT-afdeling benadrukt.

Gebruikersdagen in Eindhoven

De daaropvolgende ‘vraag maar raak-sessie’ was, zoals van tevoren al werd verwacht, een hoogst interactief en levendig onderdeel van het programma. Vragen en antwoorden wisselden elkaar in hoog tempo af.

Denk je sterk!

Van de ‘vraag maar raak-sessie’ was het maar een kleine stap naar de ‘denk je sterk-quiz’. Een uiterst levendige en spannende quiz, over zinnige maar ook opvallend veel onzinnige wetenswaardigheden. De winnaars mochten een heus bierbrouwpakket in ontvangst nemen. Het was de ideale voorbereiding op de borrel voor de aanwezigen, en het openen van het thuisborrelpakket voor de online deelnemers.

In gesprek met elkaar

dg DIALOG BGT Gebruikersdagen gemist?

Heb jij toch de Gebruikersdagen gemist dit jaar? Of wil je de presentaties of de opname nog eens op je gemak terugkijken? Dat is mogelijk! Op het gebruikersportaal, Mijn BGT, vind je zowel de presentaties als de link naar de opnames van de bijeenkomst. (Let op: hiervoor heb je een inlog nodig. Ben je gebruiker van dg DIALOG BGT maar heb je nog geen account? Neem dan contact op met de helpdesk.)

Dank voor jullie komst en deelname!