dg DIALOG BGT versie 7.4.2 beschikbaar

Belangrijk: Helaas hebben wij moeten constateren dat StUF-Geo IMGeo bestanden gemaakt met dg DIALOG BGT 7.4.1 (ten onrechte) niet door de validatie van Bravo komen. Daardoor is het dus niet mogelijk om met dg DIALOG BGT 7.4.1 leveringen te doen aan de Landelijke Voorziening.

Als oplossing hiervoor stellen wij nu dg DIALOG BGT 7.4.2 beschikbaar. Deze kan gedownload worden vanaf mijn.bgtsoftware.nl (inlog vereist).

De belangrijkste wijziging in versie 7.4.2 is:

Export: Aanpassing van SRS naam in dg DIALOG BGT 7.4.1 werd niet ondersteund door Bravo, aanpassing naar een SRS naam die wel wordt ondersteund

Een volledig overzicht van alle wijzigingen staat beschreven in het bijgevoegde document dg DIALOG BGT UpdateInfo_7.4.2 (pdf)