IMGeo-validaties

Tip: gebruik voor een levering altijd de IMGeo-validaties

Om te kijken of mutaties geaccepteerd worden, gebruiken veel van onze gebruikers voor mutatieleveringen het Bravo-portaal als ‘toetsinstrument’. Bij het Webportaal SVB-BGT leidt dit tot een hoog afkeuringspercentage op mutatieleveringen en tot bijbehorende vertragingen. Wij adviseren dan ook aan alle gebruikers van dg DIALOG BGT om voor een levering altijd de daarvoor bedoelde IMGeo-validaties te gebruiken.

Aandachtspunten

Voor een effectief bijhoudingsproces voor de hele keten en voor onze gebruikers, adviseren wij om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • Doe voor een levering altijd de IMGeo-validaties (onder Gereedschap):
    • Was-wordt contourvergelijking
    • Datamodel validatie
    • Dekkingscontrole
  • Wacht niet te lang met het leveren van mutaties aan de LV-BGT

Hieronder volgt nog een korte uitleg van bovenstaande tips en adviezen.

‘Was-wordt contourvergelijking’

Vanaf versie 7.6 beschikt dg DIALOG BGT over een ‘was-wordt contourvergelijking’. Als er door mutaties in de BGT gaten of overlappingen dreigen te ontstaan in de LV-BGT, dan wordt er een waarschuwing afgegeven. Deze functie is handig om een controle uit te voeren voordat je een nieuwe levering doet. In BRAVO wordt de aanlevering namelijk meteen afgekeurd, zonder waarschuwing.

De ‘was-wordt contourvergelijking’ is in dg DIALOG BGT te vinden in het menu Gereedschap | Validatie | IMGeo en kan direct uitgevoerd worden op spatial. Hij werkt op het tijdsinterval ‘Gewijzigd t.o.v. LV-BGT’ en constateert dus vooraf al of de eerstvolgende mutatieleveringen nieuwe gaten zouden bevatten of dat objecten mogelijk zouden overlappen met objecten, die al aanwezig zijn in de LV-BGT. Voer de controle ook gerust over de hele database uit, de functie werkt erg snel. Let wel op als je een foutmelding krijgt over een al aanwezig gat in de LV-BGT, want dit wordt ook gerapporteerd. Die foutmelding kun je dan negeren.

IMGeo-validaties

Datamodel validatie

In de BGT wordt een aantal eisen gesteld aan objecten en plaatsbepalingspunten. Via de functie Datamodel validatie in menu Gereedschap | Validatie | IMGeo, kunnen de gegevens worden gevalideerd. Hier vind je meer informatie over Datamodel validatie.

Dekkingscontrole

Wellicht is het goed om in een eenmalige actie alle aanwezige gaten op te lossen, ongeacht of deze nu wel of niet geconstateerd zijn door het SVB-BGT. Ook daar is een functie voor: de Dekkingscontrole. Deze functie kijkt niet naar de mutaties maar naar alle actuele BGT-vlakken. Ook deze functie is in dg DIALOG BGT te vinden in het menu Gereedschap | Validatie | IMGeo en kan ook direct uitgevoerd worden op spatial.

Bij grotere gemeenten is het misschien verstandig om het in delen te doen. Dat kan dan door een gesloten lijnobject te selecteren voordat je de functie start. Zo is gemeente Sittard-Geleen (bijna 100.000 inwoners) in 5 delen prima te doen, binnen een uur is alles gecontroleerd.

Afgekeurde mutatieleveringen

Het gebruiken van het webportaal als een soort klankbord kan leiden tot afgekeurde mutatieleveringen en een onnodige belasting van de Landelijke Voorziening. Gebruikers kunnen in plaats hiervan beter de ‘was-wordt contourvergelijking’ gebruiken, om alvast te checken of mutaties geaccepteerd zullen worden.

Een andere mogelijke oorzaak van afgekeurde mutatieleveringen is te lang wachten met het leveren van mutaties. Daardoor kunnen conflicten optreden met ‘gelijktijdige’ mutaties, die intussen door andere bronhouders zijn aangeleverd. Ons advies is om elke week de uitgevoerde mutaties te leveren. Het risico op conflicten is dan geminimaliseerd. Verder afstemmen met buur-bronhouders of het doen van een VoorAankondigingsVerzoek via het Automatische Berichtenverkeer is daarnaast een optie.

Meer weten?

Heb je vragen over het juiste gebruik van onze topologiecontroles? Of heb je een andere vraag? Neem dan gerust even contact op.