Gooise Meren kiest (weer) voor dg DIALOG BGT

Sinds 1 januari 2016 is de fusie van Naarden, Bussum en Muiden voltooid en is de gemeente Gooise Meren een feit. Bij de opbouw van de BGT, die al lang voor de fusie was ingezet, werkten de drie gemeenten al nauw samen. De opbouw van de BGT vond grotendeels in dg DIALOG BGT plaats. Na een korte periode, waarbij met een ander BGT-pakket werd gewerkt, heeft Gooise Meren begin van 2017 ervoor gekozen opnieuw met dg DIALOG BGT te gaan werken. “Het is gewoon een goed pakket”, aldus Imco van Zomeren, gegevensbeheerder BGT bij de gemeente.

De opbouw van de BGT
“De gemeente Gooise Meren heeft al veel werk in zitten in de opbouw van de BGT”, vertelt Van Zomeren. “Bij Bussum en Naarden hebben we gekozen voor de zogenaamde ‘blender-oplossing. Dat wil zeggen dat BOR-bestanden en GBKN-bestanden gecombineerd werden tot één geheel. Bij Muiden hebben we alleen met GBKN-bestanden gewerkt.” Terugkijkend zou Van Zomeren misschien voor een andere werkwijze hebben gekozen. Maar toen de fusie afgerond werd, was de opbouw van de BGT van Gooise Meren wel klaar.

“Maar dat betekende nog niet dat Gooise Meren compleet in de Landelijke Voorziening kon worden  opgenomen”, voegt Van Zomeren er direct aan toe. “Gooise meren is een zelfregistrerende gemeente (ZRB), en met name de afstemming met het Waterschap, en niet te vergeten het project A1, zorgen nog steeds voor de nodige vertraging. Sinds kort zijn de bestanden voor EZ met een nieuwe kartering van het Waterschap beschikbaar gekomen. Helaas hebben wij momenteel daardoor te maken met afwijkingen en overlap waardoor wij een groot deel van onze bestanden weer moeten aanpassen.” Van Zomeren schat in dat hij nu twee derde van de bestanden opnieuw moet aanleveren.

Terug bij dg DIALOG BGT
Hoewel de opbouw van de BGT grotendeels in dg DIALOG BGT is gebeurd, werd tijdens de fusie besloten op een ander BGT-pakket over te stappen. Het idee was om binnen de nieuwe gemeente zo veel mogelijk integraal te werken. En dat zou bevorderd worden door de BAG en de BGT in hetzelfde pakket onder te brengen. Inmiddels is de gemeente op die keuze teruggekomen en sinds enkele maanden wordt voor de BGT weer gebruik gemaakt van dg DIALOG BGT.

Van Zomeren was zelf niet betrokken bij de besluitvorming in deze fase. Wel weet hij dat de keuze zowel te maken heeft gehad met prijsontwikkelingen, als met de vooruitzichten op doorontwikkeling van de verschillende software-oplossingen. Hij is in ieder geval blij met de terugkeer naar dg DIALOG BGT: “dg DIALOG BGT is gewoon een goed pakket dat goede controles biedt bij het opbouwen en beheren van de BGT. Ik ben er vertrouwd mee, en uit eerdere ervaringen weten we dat het goed werkt. En dat is prettig nu we een groot deel van onze bestanden moeten aanpassen en opnieuw moeten aanleveren.” Ook over de blijvende door ontwikkeling van dg DIALOG BGT is Van Zomeren positief: “Juist omdat ik een periode niet met dg DIALOG BGT heb gewerkt, valt het me nu op dat er weer een aantal mooie verbeteringen zijn doorgevoerd.”

BAG en BGT koppelen
Met de hernieuwde keuze voor dg DIALOG BGT heeft Gooise Meren het idee losgelaten dat de BAG en de BGT in hetzelfde pakket moeten worden ondergebracht. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente niets ziet in een verdere koppeling van de twee registraties in de toekomst. “De ideeën hierover volgen we natuurlijk met belangstelling”, aldus Van Zomeren.

Dit sluit goed aan op de stappen die Sweco onlangs heeft gezet om de uitwisseling tussen de BGT en BAG te ondersteunen volgens de nieuwe berichtenstandaard (StUF-Geo BAG). Met deze koppeling gaan dg DIALOG BGT- en BAG-applicaties nog beter dezelfde geometrische taal spreken. En dat biedt weer nieuwe kansen en mogelijkheden voor organisaties. (Lees ook ons bericht over de koppeling van BGT en BAG).

Meer weten?
Wilt u graag kennismaken met dg DIALOG BGT? Of maakt u al gebruik van onze software en heeft u vragen over opbouw en beheer van de BGT? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.