Skyline Perth

MOVE3 ook in gebruik aan universiteiten en opleidingsinstituten

MOVE3 is het 3D-vereffeningspakket van Sweco. Klanten over de hele wereld passen MOVE3 toe voor de verkenning en vereffening van 3D geodetische netwerken in de meest uiteenlopende sectoren. Maar niet alleen bedrijven kiezen voor MOVE3, ook universiteiten en opleidingsinstituten passen MOVE3 toe in hun leergangen. Curtin University in Perth, Australië, is daar een goed voorbeeld van. Sinds enige tijd kiest deze toonaangevende instelling zelfs exclusief voor MOVE3 in haar lesprogramma’s.

Curtin University Perth

Sten Claessens is hoofdocent ruimtelijke wetenschappen aan de Curtin University. Hij begeleidt studenten in het tweede, derde en vierde jaar van verschillende opleidingen die vooral gericht zijn op landmeetkunde, geodetische plaatsbepaling en mijnbouw. In die opleidingen gebruiken studenten MOVE3 onder andere voor de vereffening van terrestrische netwerken (total station en waterpaswaarnemingen), in sommige gevallen gecombineerd met satellietwaarnemingen (GNSS).

Gebruik van MOVE3 door studenten

“Per opleiding is het gebruik van MOVE3 verschillend”, legt Claessens uit. “In een van onze opleidingen moeten studenten bijvoorbeeld een controlenetwerk inmeten voor 3D-modellering van gebouwen met gebruik van een laserscanner. In een van de andere programma’s gebruiken we MOVE3 dan weer voor de vereffening van een netwerk in een ondergrondse mijn. Voor een van onze opleidingen gebruiken studenten MOVE3 nu ook tijdens hun kamp in het vierde studiejaar. Daarbij moeten ze op een locatie, gedeeltelijk zonder internetbereik, een grootschalig geodetisch netwerk meten en vereffenen.”

Eigenschappen en voordelen van MOVE3

Voor bedrijven en instituten die zich richten op sectoren zoals mijnbouw, wegenbouw, railbouw en offshore-industrie, is MOVE3 een geliefd pakket. MOVE3 voldoet volledig aan de eisen en specificaties van de Delftse puntbepalingstheorie. Deze theorie wordt algemeen aanvaard als zeer effectief voor de verwerking en kwaliteitscontrole van landmeetkundige gegevens. Daarnaast gebruikt MOVE3 een 3D ellipsoïdisch model om de 3D-vereffeningen zonder vereenvoudigingen of compromissen te kunnen uitvoeren. Naast 3D-vereffeningen kan de software ook 2D- en 1D-vereffeningen uitvoeren. Tot slot is MOVE3 eenvoudig te bedienen en vereist het weinig training om de belangrijkste vereffeningen al uit te kunnen voeren. De meetgegevens van de gangbare landmeetinstrumenten kunnen rechtstreeks in MOVE3 worden geïmporteerd.

Claessens onderschrijft bovengenoemde voordelen, maar voegt er namens Curtin University nog enkele aan toe:

  • “MOVE3 heeft een gebruiksvriendelijke grafische interface die het design en de vereffening van netwerken gemakkelijker maakt dan veel andere softwarepakketten.
  • MOVE3 bevat veel verschillende opties die andere vereffeningspakketten niet ingebouwd hebben, zoals verschillende constraints (inner constraints, weighted constraints, pseudo-constraints) en de output van betrouwbaarheidsmaten (MDB, BNR, enz.).
  • MOVE3 is betrouwbaar. We hebben negatieve ervaringen gehad in het verleden met andere softwarepakketten (crashing, verlies van licenties), maar MOVE3 werkt goed.
  • Sweco geeft goede technische support en is erg behulpzaam.”

Meer informatie over MOVE3?

Wilt u meer weten over MOVE3, raadpleeg dan zeker onze MOVE3-website.

Via die site kunt u ook direct een gratis demoversie aanvragen. Ook kunt u contact opnemen met een van onze MOVE3-adviseurs ([email protected]) voor nadere uitleg en vrijblijvend advies.