Nieuwe training: Wat betekent de invoering van de BGT voor mij?

Wat betekent de invoering van de BGT voor mij? Bij Sweco krijgen wij regelmatig deze vraag te horen. Als antwoord op deze vraag hebben wij een nieuwe, algemene BGT-training ontwikkeld. De training is bedoeld voor alle medewerkers van uw organisatie die te maken krijgen met de gevolgen van de BGT. Dat zijn dus naast de BGT-beheerders ook bijvoorbeeld medewerkers van BOR, BAG, WOZ, RO en VTH.

Het antwoord op uw BGT-vragen
Om de hoofdvraag goed te beantwoorden wordt nader ingegaan op verschillende deelvragen. Bijvoorbeeld:
• Wat zijn de wettelijke verplichtingen?
• Wat zit er in de BGT-kaart?
• Welke partijen spelen een rol?
• Hoe hangen de BGT-processen samen met mijn werkproces?

Digitaal overzicht
Op meerdere laptops kunnen de deelnemers kennismaken met de BGT van uw gebied (als de BGT gereed is). Omdat er veel onderwerpen aan bod komen, meer dan iemand in één dag kan opnemen, ontvangt u ook een handig digitaal overzicht met directe links naar de belangrijkste BGT- documenten.

BGT-berichtenspel
Onderdeel van deze training is het BGT-berichtenspel dat door Sweco is ontwikkeld. Deelnemen aan dit spel geeft veel inzicht in de complexe materie van het BGT-berichtenverkeer. Maar het is ook een heel plezierig onderdeel van de training; tot nu toe hebben we alleen maar enthousiaste reacties ontvangen van de deelnemers aan dit spel.

Meer informatie
Bij ons opleidingenoverzicht vindt u meer informatie over deze en andere trainingen.