Gemeente Middelburg

“De BGT is leidend en het beheer openbare ruimte gaat daar gewoon in mee. Dat is een belangrijke opbrengst.”

Peter Verhage, vakspecialist Geo-informatie, gemeente Middelburg

De uitdaging

De opbouw van de BGT is in Zeeland gebeurd in een samenwerkingsverband waarin de provincie, het waterschap en alle Zeeuwse gemeenten vertegenwoordigd zijn. Over deze samenwerking zijn we heel tevreden.

Maar de volgende uitdaging is natuurlijk om de BGT bij te houden en ervoor te zorgen dat de kaart voor heel Zeeland steeds actueel blijft. Naast het actueel houden van de BGT zal het best nog een hele klus worden om de BGT naadloos te koppelen aan het beheer van de openbare ruimte.
Als gemeente Middelburg zitten wij – naast de bredere Zeeuwse samenwerking – ook nog in een kleiner samenwerkingsverband met de gemeenten Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Met die gemeenten richten wij ons op de uitdaging om de koppeling van de BGT met onze BOR-pakketten voor elkaar te krijgen.

De aanpak

Omdat we de BGT in Zeeland gezamenlijk hebben opgebouwd, zijn we voor de volgende fase – het bijhouden van de BGT – aan het kijken of we ook zo’n samenwerking voor alle bronhouders kunnen realiseren. Het zou natuurlijk mooi zijn als wij als gemeente niet apart een dam moeten gaan opmeten als gisteren iemand van het waterschap al ter plaatse is geweest voor het opmeten van de duiker.

In de opbouwfase van de BGT hebben wij gebruikgemaakt van dg DIALOG BGT, en voor het beheer hebben we opnieuw gekozen voor hetzelfde pakket. Dg DIALOG BGT groeit mee met de veranderende eisen en maakt het mogelijk om landmeetkundige metingen te blijven toevoegen. Daarnaast wordt het zowel door de provincie Zeeland als door het waterschap gebruikt en door meerdere Zeeuwse gemeenten. Het gebruik van hetzelfde pakket maakt de samenwerking makkelijk, hoewel het geen voorwaarde is. We hebben nu immers een landelijke ingang naar de kaart waarmee verschillende systemen gekoppeld kunnen worden.

De koppeling BGT-BOR pakken wij aan in ons samenwerkingsverband van 4 gemeenten. Die koppeling hoeft niet per se ingewikkeld te zijn, maar het moet wel even geregeld worden. Het meeste werk zit daarbij in de sfeer van automatisering en het regelen van het horizontale berichtenverkeer.

De opbrengst

De koppeling van BGT en BOR gaat de grootste winst opleveren. Het is van enorme toegevoegde waarde dat iedereen vanuit dezelfde basis werkt en dat die basis ook uniform blijft. De BGT is leidend en het beheer openbare ruimte gaat daar gewoon in mee. Dat is een belangrijke opbrengst van de BGT. Binnen de context van onze brede Zeeuwse samenwerking, verwacht ik bovendien dat we op termijn een besparing op uren en reistijd zullen gaan zien, zodra we erin slagen met alle bronhouders ons beheerproces goed te organiseren.

De toekomst

Het feit dat we alles in kaartvlakken hebben staan, opent de weg voor talloze verdere toepassingen en ontwikkelingen. In Middelburg hebben wij naast de reguliere vlakken behoorlijk veel gedetailleerde extra informatie toegevoegd, waardoor allerlei nieuwe toepassingen denkbaar worden. Maar eigenlijk verwacht ik de komende jaren ook de nodige ontwikkelingen op 3D-gebied. Sommige objecten in de kaart hebben meerdere lagen. Deze niveaus kun je – bijvoorbeeld in dg DIALOG BGT – wel registreren, maar niet echt visualiseren. Met 3D wordt dit wel mogelijk, zodat je per kaartvlak ook heel goed inzichtelijk zou kunnen maken welke lagen boven elkaar liggen en welke objecten zich onder de grond bevinden. Zover zijn we nog niet, maar het is duidelijk dat de BGT aan de basis staat van heel veel nieuwe mogelijkheden.