Gemeente Stadskanaal

“Dankzij de BGT zijn we met zijn allen dezelfde taal gaan spreken.”

Marijke ter Steege, coördinator team Geo-informatie, gemeente Stadskanaal

De uitdaging

Stadskanaal was de eerste noordelijke ZAB-gemeente (zelfassemblerende bronhouder) die in de Landelijke Voorziening is opgenomen. Momenteel richten we ons vooral op de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle processen op de juiste manier gaan lopen.

Dat betekent dat we het horizontale berichtenverkeer willen inregelen, zodat de afstemming met onze beheer- en infra-afdelingen goed verloopt. Maar het betekent ook dat we het verticale berichtenverkeer geregeld willen hebben, zodat we ook ‘in sync’ blijven met de Landelijke Voorziening. Daarbij hebben we natuurlijk niet alles zelf in de hand en moeten we ook wachten op de verdere technische ontwikkelingen rond dat berichtenverkeer.

Qua ICT-capaciteit zie ik nog een behoorlijke uitdaging. Op het moment dat andere bronhouders ook zijn aangesloten, krijg je te maken met elkaars mutatiebestanden. Dat betekent dat je zeer grote bestanden gaat uitwisselen. Want ook als het om kleine mutaties gaat, moet je toch de hele bestanden inlezen en verwerken daaruit de objecten selecteren die jouw gebied raken. Ik ben benieuwd of de ICT-voorziening van onszelf en van andere bronhouders voldoende krachtig en stabiel zullen zijn om dit zware verkeer op te vangen.

De aanpak

Begin 2013 zijn we als geo-team al gestart met een BGT-pilot. Vanaf het begin hebben we daarbij samengewerkt met onze externe partners, zoals waterschap Hunze en Aa’s en provincie Groningen. Maar ook met onze eigen beheer- en infra-teams, zodat we zeker wisten dat we alle aanwezige data en kennis konden inzetten voor de opbouw van de BGT. Niet alleen vanuit de GBKN en de BAG, maar ook vanuit beschikbare weg- en groenkaarten en uiteraard luchtfoto’s. Dankzij de pilot hebben we heel veel ervaring kunnen opdoen en hebben we ook besloten het verdere traject niet uit te besteden maar zelf onze kennis verder op te bouwen.

dg DIALOG BGT heeft een grote rol gespeeld bij het opbouwen van onze BGT. Maar net zo belangrijk was onze samenwerking met Sweco als adviesbureau. Tijdens het hele traject zijn wij begeleid door een adviseur die ook als een soort ‘communicator’ heeft gefungeerd tussen enerzijds ons geo-team, en anderzijds de collega’s van beheer en infra. Het voordeel is natuurlijk dat Sweco een groot klantenbestand heeft. De kans was dan ook groot dat de adviseur de problemen waar wij tegenaan liepen, al eerder was tegengekomen bij een andere klant.

De opbrengst

De belangrijkste meerwaarde van de BGT is dat we met zijn allen dezelfde taal zijn gaan spreken. Vanuit een en dezelfde integrale kaart spreken we nu over dezelfde objecten, of het nu over een wegdeel gaat of over een grasveld. Vroeger was het zo dat wij vanuit het geo-team de lijntjes aanleverden voor de GBKN en dat vervolgens iedereen zijn eigen objecten ging inkleuren. Nu zijn de objecten vastgesteld en hebben we het allemaal over hetzelfde, ongeacht of we het vanuit het geo-, infra- of beheerteam bekijken. Ook vanuit de beleidsafdelingen wordt de BGT als uitgangspunt genomen. Daarmee is de BGT een afdelingsoverstijgende kaart geworden waar iedereen zijn eigen werk op kan baseren.

De toekomst

Hoe de toekomst eruit gaat zien is best lastig in te schatten. Als het gaat werken zoals gewenst, dan hebben wij binnenkort een systeem dat grotendeels automatisch alle mutaties verwerkt, of die nu vanuit ons geo-team komen of bijvoorbeeld vanuit onze beheerders openbare ruimte. Dat betekent dat alle beschikbare informatie steeds actueler wordt, waardoor je ook steeds verder geavanceerde GIS-analyses kunt uitvoeren. Vroeger kwamen collega’s om een plattegrondje vragen. Maar met de BGT hebben we een intelligente objectenregistratie gekregen waaruit steeds meer te halen valt. Het einde van de mogelijkheden is voorlopig nog niet in zicht.