Samenhangende Objectenregistratie SOR

Verschillen tussen BGT en BAG wegwerken: een belangrijke stap richting de Samenhangende Objectenregistratie

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van meer samenhang tussen de geo-basisregistraties. Inmiddels heeft dit geleid tot een concept-informatiemodel van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR). Het duurt nog wel een paar jaar voordat het informatiemodel in de praktijk is gerealiseerd en de BGT, BAG, WOZ en BRT volledig in samenhang beheerd kunnen worden. Maar je kunt er nu al wel vast voor zorgen dat verschillen tussen de basisregistraties worden weggewerkt. Dat komt de kwaliteit van de huidige registraties ten goede en vergemakkelijkt straks de overgang naar de SOR.

Zelf de BGT-BAG verbeteren

Vanuit BGT-oogpunt zijn gebouwen een van de belangrijkste objecten binnen de SOR. Panden uit de BGT en de BAG worden in de SOR ‘samengevoegd’ tot gebouwen. Dat kan alleen als de panden in beide registraties met elkaar overeenkomen. Om de samenhang van panden in de BGT en de BAG te bevorderen, is het SVG-BGT kwaliteitsbeheerdashboard voor bronhouders van het Kadaster een handig hulpmiddel. Hier zitten vier relevante controles in, waar uitvallijsten uit volgen.

Zo’n uitvallijst bevat onder andere de identificaties van BAG-panden, die ontbreken in de BGT. Of de identificaties van BGT-panden, die ten onrechte geen huisnummer hebben. Met de uitvallijsten kun je zelf de BGT nalopen en verbeteringen aanbrengen in de BGT en de BAG. Zo zorg je voor samenhang tussen de objecten, die in meerdere basisregistraties voorkomen. 

Controles met behulp van FME

Sweco heeft soortgelijke controles geïmplementeerd met behulp van FME-software, waar we nog zeven relevante extra controles aan hebben toegevoegd (zie afbeelding). Deze kun je als BGT-beheerder naast het kwaliteitsbeheerdashboard gebruiken. Wij kunnen je hierbij helpen door de uitval als Shapefile en Excel-lijst op te sturen. De Shapefile kun je vervolgens importeren in dg DIALOG BGT, zodat in één oogopslag duidelijk is waar de uitvallocaties zijn. Daarnaast kun je de Shapefile eenvoudig inzetten in een resultaatlaag, zodat je de uitvallocaties efficiënt kunt nalopen in dg DIALOG BGT. Op deze manier kun je de betreffende objecten snel verbeteren.

SOR

Of ga direct zelf aan de slag

Wil je liever zelf op elk gewenst moment deze controles uitvoeren en beschik je over FME-software? Dan kun je ook zelf met het door ons ontwikkelde FME-script aan de slag. We kunnen het FME-script zo aanpassen dat de dg DIALOG BGT-data van jouw eigen organisatie uit de Oracle-database als input wordt gebruikt.

Voor gemeenten die ook overbouwvlakken in de BGT database beheren, kunnen we ervoor zorgen dat hier bij de controle op geometrieverschil rekening mee wordt gehouden. Hierdoor wordt de uitkomst van die controle op geometrieverschil veel betrouwbaarder. De uitkomst van die controle kan ook gebruikt worden om overbouw nu al vast te leggen in de BGT-database. En dat helpt dan weer bij een soepele overgang naar de SOR, waarbij overbouw onderdeel uitmaakt van het gebouw.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Samenhangende Objectenregistratie? Of ben je benieuwd hoe we jou kunnen helpen aan de uitvalbestanden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.