Wat is de link tussen de BGT en de handhaving betaald parkeren in Amsterdam?

Iedereen die wel eens zijn auto in Amsterdam moet parkeren kan erover meepraten. Het aanbod van parkeerplaatsen is vaak kleiner dan de vraag. En het aanbod bestaat voor het grootste deel uit betaalde parkeerplaatsen. Dat kan voor sommigen een bron van ergernis zijn. Maar voor de gemeente (en dus de inwoners) is betaald parkeren een belangrijke bron van inkomsten.

Om de handhaving zo efficiënt mogelijk te organiseren, is het van groot belang dat alle parkeerplaatsen precies in kaart zijn gebracht. Sinds enige tijd is dit het geval en beschikt de gemeente Amsterdam over een complete en uniforme kaart van al haar parkeervakken. De kaart is gebaseerd op de Grootschalige Basiskaart Amsterdam (GBKA) die op 1 januari 2016 wordt vervangen door de BGT.

Bijgewerkte gegevens van belang voor efficiënte handhaving

Bij de handhaving van het betaalde parkeren zet de gemeente Amsterdam steeds vaker scanauto’s in. Deze controleren automatisch de kentekens en kunnen meteen zien of de auto daar wel of niet mag staan. Dit verhoogt de efficiëntie van de handhaving. Deze manier van werken is alleen mogelijk als de database van parkeervakken continu bijgewerkt is en alle relevante details bevat. Zo moet van elke parkeerplaats bekend zijn of het om een betaalde of gratis parkeerplek gaat, of het een blauwe zone betreft, of het een invalidenparkeerplaats is of een laad- en losplaats.

Van GBKA naar BGT

In 2014 en 2015 zijn daarom alle betaalde en niet-betaalde parkeerplaatsen in Amsterdam in kaart gebracht. De bestaande GBKA werd als basis gebruikt, waarna de afzonderlijke parkeervlakken konden worden geïdentificeerd en ingetekend aan de hand van luchtfoto’s, panoramafoto’s en – waar nodig – door inspectie ter plaatse. Op 1 januari wordt de GBKA definitief vervangen door de BGT.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het beheer van de parkeervakken in Amsterdam? Raadpleeg dan het recent verschenen artikel op de website van GIS-magazine over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de BGT en mogelijke toepassingen? Of over hoe u dg DIALOG BGT kunt inzetten bij de opbouw en het beheer van uw topografische basiskaart? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij denken graag met u mee.