Zwolle kiest weer voor dg DIALOG BGT

De gemeente Zwolle heeft eind 2016 besloten om voor het beheer van de BGT weer voor dg DIALOG BGT te kiezen. Dit na een periode van 3 jaar waarin met een ander BGT-pakket werd gewerkt.

De gemeente Zwolle werkte vanaf van 2007 tot en met 2013 al met dg DIALOG BGT. Eind 2013 werd voor de oplossing van een concurrent gekozen. De overweging om na een onderbreking van 3 jaar weer met dg DIALOG BGT te gaan werken is vooral op ICT-technische en functionele argumenten gebaseerd.

Aansluiting op de Landelijke Voorziening (LV-BGT)
Gemeente Zwolle was snel overtuigd van de mogelijkheden van dg DIALOG BGT. Natuurlijk omdat men enerzijds de software uit het verleden kende, maar ook omdat er al veel verschillende soorten bronhouders met dg DIALOG BGT aangesloten zijn op de LV-BGT. Daarnaast speelde de nauwe samenwerking tussen BGT en de BOR-applicatie een belangrijke rol.

Snelle implementatie
Bij gemeente Zwolle is de implementatie op 10 januari 2017 gestart. Inmiddels is de testomgeving compleet gevuld met de BGT en kan het testen starten. Tijdens de test worden ook daadwerkelijke mutaties geleverd aan het SVB-BGT. Er is al koppeling gelegd met de BAG-applicatie van Vicrea en er wordt een begin gemaakt met de verdere afstemming tussen BGT en de BOR-applicatie (Obsurv, ook van Sweco). In de tussentijd zal Zwolle de BGT ook gaan gebruiken in ArcGIS en ontsluiten in GeoWeb, de webviewer van Sweco. Dit proces wordt ondersteund door FME.

En dan fase 2
Zodra de productie en en het bijhouden van de BGT echt loopt, wordt er gestart met het synchroon maken van de data van dg DIALOG BGT en Obsurv om op vrij korte termijn het horizontaal berichtenverkeer te kunnen gaan inzetten. Een 100% match is daarbij niet noodzakelijk, maar het is wel verstandig om voorafgaand aan deze stap een goed beeld te hebben van de huidige situatie. Verschillen die in de loop van de tijd ontstaan zijn, zullen op enig moment weggewerkt moeten worden. Ook worden de NummerAanduidingsReeksen (de huisnummers) in de BGT automatisch voorzien van een rotatie. Dit omdat de huidige NAR’s allemaal noordgericht staan. Dit zal naar verwachting voor zo’n 90% tot 95% goed gaan waarna de uitval handmatig gerepareerd moet worden.

Meer weten?
Bent u misschien ook op zoek naar advies over opbouw en beheer van de BGT met dg DIALOG BGT? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van maatwerkoplossingen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.