“Nu het verticaal berichtenverkeer werkt, kunnen we veel meer doen met de BGT”

“We willen meer doen met de BGT, dan alleen ernaar kijken.” Aan het woord zijn Ben Kuenen en Sander Vriends van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In april 2019 heeft dit waterschap het verticale berichtenverkeer gerealiseerd tussen de eigen BGT-database en de Landelijke Voorziening. De laatste objecten worden nu nog gesynchroniseerd. “Maar heel binnenkort zullen we met onze BGT volledig ‘in sync’ zijn. En dat opent de weg naar een makkelijker gebruik van de BGT en meerdere toepassingen.”

De taken van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn niet gering. In een interessegebied dat 3.4 miljoen objecten omvat en waaronder 30 gemeenten worden geschaard, is het waterschap verantwoordelijk voor bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Analyses en kaartlagen

Ben Kuenen is sinds 2013 projectleider BGT bij het HHNK. “Omdat de BGT tegenwoordig ook alle waterdelen bevat, is het voor waterschappen erg relevant om ook met de BGT te werken”, legt hij uit. “Als je over een actueel gesynchroniseerde kopie van de landelijke kaart beschikt, dan kun je allerlei nuttige analyses maken. Wat is de waterbalans? Hoeveel oppervlaktewater is er in een bepaald gebied? Hoeveel hectare ondersteunende waterdelen hebben we? Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zelf met GeoWeb op maat gesneden kaartlagen te maken waar iedereen naar kan kijken, zonder dat we afhankelijk zijn van de weergave via PDOK.”

Ben Kuenen en Sander Vriends

Automatisch berichtenverkeer

Hoewel HHNK dg DIALOG BGT al vele jaren gebruikte voor de landmeetafdeling, was er een ander softwarepakket in gebruik om de synchronisatie tussen het waterschap en de Landelijke Voorziening te regelen. “Maar dat werd steeds lastiger”, vertelt Sander Vriends, gis-medewerker en functioneel beheerder. “Het handmatig updaten werd gewoon te veel. Iedere keer moesten we bestanden binnenhalen, de mutaties verrichten, en dan weer het bestand uploaden. We wisten dat automatisch berichtenverkeer bestond, en na een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden door onze I&A afdeling kwamen we uit bij dg DIALOG BGT, waarvoor die optie al ontwikkeld was.”

Eigen ICT-organisatie moet mee

De voorbereidingen voor het traject startten in 2018, zodat in januari 2019 het definitieve project kon worden opgestart. In april 2019 was het verticale berichtenverkeer operationeel. “Ogenschijnlijk een vlot proces”, geeft Ben toe. “Maar je moet niet onderschatten wat je nog van je eigen organisatie nodig hebt. De afgelopen maanden hebben we heel intensief met onze ICT’ers samengewerkt en moeten nadenken over hoe we het verkeer tussen binnen- en buitenwereld konden regelen. Hoe ga je je servers inrichten? Hoe ga je het tweezijdig SSL-verkeer door de firewall heen mogelijk maken? Wie regelt de benodigde servercertificaten? Allemaal vragen waarbij je de expertise van je eigen ICT-afdeling hard nodig hebt.”

Minder fouten

Alles bij elkaar zijn er daardoor best wat vertragingen opgetreden, maar het is gelukt. “Echte tijdwinst boeken we overigens nog niet”, vertelt Sander. “Het doorvoeren van mutaties doen we nog te weinig zelf, waardoor het nu nog geen routine is. Veel van het grote landmeetwerk wordt uitbesteed. Maar waar we nu al heel blij mee zijn, is dat we alle mutaties van andere bronhouders niet meer handmatig hoeven binnen te halen. Dat gebeurt automatisch en via onze werklijst kunnen we alles verwerken in onze BGT-database. Dat maakt het hele proces een stuk makkelijker en we lopen minder kans om fouten te maken.”

Oplevering en nazorg

Over de oplevering door Sweco zijn Sander en Ben goed te spreken. “Het was vanaf het begin duidelijk wat Sweco moest doen”, lacht Ben. “Onze taak was primair ervoor te zorgen dat alles klaar was op de afgesproken tijd, zodat zij ook konden doen wat ze moesten doen.” Sander: “De technische implementatie werd afgesloten met duidelijke instructies door Sweco. Ze hebben ons begeleid met het eerste gebruik en daarna konden we rekenen op nazorg. En als we er toch niet uitkwamen, dan konden we altijd snel contact opnemen. Rechtstreeks, of anders via de helpdesk. Het contact tussen Sweco en onze ICT-afdeling was ook prima.”

Sander Vriends en Ben Kuenen

Meer mogelijkheden

Nu het automatisch berichtenverkeer op orde is, heeft HHNK beter inzicht in de mutaties die gemeenten doorvoeren. Die mutaties komen immers automatisch op de werklijst van HHNK. “Daarmee geeft het berichtenverkeer ons de mogelijkheid om onze kwaliteitscontrole op de mutaties beter te organiseren en in te richten”, vertelt Ben. “Daarnaast zijn we al begonnen om met de 30 gemeenten binnen ons interessegebied samen te werken voor BGT-bijhouding. Zo voeren de gemeenten ieder jaar een luchtfotosignalering uit voor hun grondgebied. Wij vragen hen dan om de mutaties aan onze objecten – bijvoorbeeld waterdelen – te verwerken in de BGT. Daar staat uiteraard iets tegenover. De veranderingen die ze signaleren kunnen ze direct doorvoeren. Ze weten genoeg van de BGT en hoe wij als waterschap onze objecten daarin willen hebben, dus zij zijn uitstekende partners. Dankzij het ingeregelde berichtenverkeer kunnen we straks ook onze eigen rol hierin steeds beter vervullen.”

Meer weten?

Ook aan de slag met berichtenverkeer? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en advies over de mogelijkheden binnen jouw organisatie.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier