dg DIALOG BGT Gebruikersdagen 2022: de BGT in nieuw perspectief!

Daar waren ze weer: de dg DIALOG BGT Gebruikersdagen! In Eindhoven, Zwolle en Delft kwamen vakcollega’s vanuit het hele land bij elkaar voor presentaties, uitwisseling van vakkennis en goede gesprekken. Veel aandacht was er voor de veelbelovende – en voor velen volstrekt logische – ontwikkeling van 2D naar 3D. Een prikkelend voorbeeld van een ambitieus pilotproject kwam aan de orde toen Emil Otte van de gemeente Utrecht het publiek mee nam naar de verborgen wereld van de Utrechtse werfkelders. Het publiek keek ademloos toe. Want als het in deze gecompliceerde ondergrondse setting gaat lukken om een eenduidige 3D registratie te realiseren, dan kan het overal lukken! Natuurlijk was er tijdens de dag ook veel ruimte voor andere ontwikkelingen, productvernieuwingen en het laatste nieuws rond de SOR.

Na het tonen van een animatievideo waarmee het 3D perspectief werd geïntroduceerd, was het woord aan Vincent Spijker. Als nieuwe teammanager van het Sweco BGT team stelde hij zich kort voor, en ging hij in vogelvlucht in op enkele mooie trends en interessante ontwikkelingen. Daaronder ook LEAP, dat een nieuwe manier biedt om de data van MOVE3 te visualiseren. Ook stipte hij de visie aan voor de komende jaren: behouden én verder bouwen. Met daarbij de wens om dit samen met de hele BGT-community te doen.

LEAP, de nieuwe MOVE3 visualisatie engine

Zo veel mogelijk uit dg DIALOG BGT halen

Fanny Straayer-Bot blikte kort terug op de belangrijkste highlights die met versie 7.10 zijn geïntroduceerd. Dat 3D hierin belangrijk is geweest, was al duidelijk. Maar het werd nog eens benadrukt toen zij de pilots opsomde die momenteel gaande zijn. Stad Wenen, Utrechtse werfkelders, Waterschap Scheldestromen, gemeente Rotterdam, een recente aanvraag van de SED organisatie om het historische centrum van Enkhuizen in kaart te brengen… Steeds meer organisaties willen concreet met 3D aan de slag. Na een korte vooruitblik, waarbij ook versie 7.11 aan de orde kwam, wees zij de deelnemers op het bijgewerkte cursusaanbod. “Alles om zo veel mogelijk uit dg DIALOG BGT te halen!”, aldus Fanny.

Utrechtse werfkelders in 3D

Toen een presentatie waar veel deelnemers naar hadden uitgekeken: het mysterie van de Utrechtse werfkelders. In een vlotte en bevlogen presentatie maakte Emil Otte de verwachtingen waar. Ondersteund door video’s en veel afbeeldingen nam hij de toehoorders mee op een boeiende kennismaking met de Utrechtse werfkelders. Voor de gemeente zelf ook een spannend traject. Meer dan 1000 kelders zijn intussen bekend. Maar er worden nog steeds nieuwe kelders ontdekt. Het mag duidelijk zijn dat er vanuit verschillende registraties en partijen een grote behoefte is om de informatie over deze objecten goed, toegankelijk en efficiënt te registreren. Denk aan BOR, BAG, WOZ, BRK, Kadaster, kabels en leidingen, etc.

Pilot gepresenteerd: de Utrechtse werfkelders in 3D

3D speelt een sleutelrol bij het in kaart brengen van de werfkelders. Anders gaat het niet. Maar wat net zo belangrijk is voor de gemeente, is om de data eenduidig, volgens open standaarden, uitwisselbaar en toegankelijk vast te leggen. De SOR is voor Utrecht daarbij een belangrijke leidraad. Met dg DIALOG BGT heeft de gemeente een manier gevonden om met 3D aan de slag te gaan en tegelijkertijd het gebied volgens open standaarden vast te leggen.

De SOR: waar staan we intussen?

Net als vorig jaar tijdens de Gebruikersdagen ging Bart van der Lely in op de vraag waar we inmiddels zijn aanbeland in de ontwikkelingen rond de SOR. Hij vertelde dat er nu wordt gesproken van een ‘federatief’ stelsel. Bart: “Niet per se één centrale database waar alles in moet, maar een situatie die enigszins vergelijkbaar is met hoe het nu is. Bronhouders die hun eigen gebieden registreren in hun eigen databases, die vervolgens via API’s communiceren met een landelijke registratie. Daar wordt de data dan waarschijnlijk pas samengevoegd voor breder gebruik.” Volgens Bart is dat enerzijds een opluchting, maar desondanks zal er nog heel veel werk verzet moeten worden. Vervolgens gaf hij enkele voorbeelden van mogelijke gevolgen van de SOR voor ons dagelijks werk. Net als vorig jaar deed hij de oproep aan alle aanwezigen om de ontwikkelingen op de voet te volgen. “Blijf geïnformeerd. En praat mee daar waar het kan. Het gaat om jullie werk!”

Volop aandacht voor de ontwikkelingen rond de SOR

Productvernieuwing en webbased werken

Bij de toelichting op de productvernieuwing voor de komende jaren ging het veel over webbased werken. Dat die trend onvermijdelijk is, dat is wel duidelijk. Al was het maar omdat veel ICT-diensten hierop aansturen. Maar de transitie zal stapsgewijs gaan en nog vele jaren duren. In een aantal verhelderende slides legde Bart uit hoe hij en zijn collega’s de stapsgewijze overgang zien voor de komende jaren.

Parallelsessies

Na de lunch gingen de parallelsessies van start. René Krul maakte duidelijk hoe je dg DIALOG BGT kan koppelen aan de puntenwolken vanuit Omnibase op basis van AHN4 of een eigen puntenwolk en hoe je op relatief eenvoudige en snelle wijze hele terreinen in 3D kunt creëren. Het 3D maken van gebouwen kwam uitgebreid aan bod in een andere parallelsessie, gepresenteerd door Fanny. Daarbij liet zij zien hoe je een 3D dataverzameling begint, bijvoorbeeld als je een gebouwencomplex in 3D wilt krijgen. Automatisch genereren (vaak met de nodige onregelmatigheden of missende elementen) versus een meer arbeidsintensieve manier (vollediger en nauwkeuriger resultaat) staan daarbij tegenover elkaar. Beide methodes hebben hun voor- en nadelen. In een van de andere parallelsessies ging Bart in op de toegevoegde waarde en de do’s-and-don’ts van metadata. En in zijn inmiddels befaamde Vraag-maar-raak-sessie gaven hij en zijn collega’s ook dit jaar het antwoord op soms zeer uiteenlopende vragen.

GPS-tocht en borrel

De dag werd voortgezet in de middag met een leuke en leerzame GPS-tocht. Behalve dat de deelnemers nu eens op een andere manier van hun ruimtelijke inzichten konden profiteren, bood het buitenprogramma ook de gelegenheid om andere gebruikers te ontmoeten en vragen en oplossingen uit te wisselen. Menig gesprek werd voortgezet tijdens de gezellige afsluitingsborrel.

In gesprek met de vakcollega’s

Presentaties terugkijken? Meer weten?

We hopen het niet, maar het kan natuurlijk zijn dat je de Gebruikersdagen hebt moeten missen. De presentaties kun je terugvinden in de presentaties op ons gebruikersportaal, Mijn BGT. (Let op: hiervoor heb je een inlog nodig. Ben je gebruiker van dg DIALOG BGT maar heb je nog geen account? Neem dan contact op met de helpdesk.)

Heb je nog andere vragen, of heb je behoefte aan advies. Neem ook dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.