Eyebase

Eyebase is een applicatie van Geodelta voor het karteren uit stereofoto’s. Via de koppeling met dg DIALOG BGT kan vanuit Eyebase rechtstreeks in dg DIALOG BGT gekarteerd worden, zowel 2D als 3D. De objecten uit dg DIALOG BGT worden geprojecteerd in Eyebase, zodat daar de actuele kaart direct zichtbaar is. De koppeling is zo ontwikkeld dat er zo min mogelijk tussen de applicaties gewisseld hoeft te worden.

Voor het gebruik van deze koppeling zijn twee beeldschermen vereist: één 3D beeldscherm voor Eyebase en één gewoon beeldscherm voor dg DIALOG BGT.

Eyebase interface
dg DIALOG BGT en Eyebase