Gemeente Utrecht kiest opnieuw voor dg DIALOG BGT: “Minder informatieverlies, meer efficiëntie en gemak”

Gemeente Utrecht werkt sinds jaar en dag met dg DIALOG BGT voor de landmeetkundige inwinning. En sinds oktober 2020 ook voor de registraties van de BGT. Ben van Dongen, productowner georegistraties bij gemeente Utrecht: “Voor deze twee processen werkten we met verschillende softwarepakketten, maar dat was niet zo efficiënt. Met deze overstap hopen we tijd te winnen, processen beter te stroomlijnen én de samenwerking tussen landmeters en beheerders van de BGT te verbeteren.”

Één softwarepakket voor inwinning en beheer van de BGT

De gemeente Utrecht werkt al jaren met dg DIALOG BGT voor de landmeetkundige inwinning. “Het was destijds een hele bewuste keuze om met dg DIALOG BGT te gaan werken”, vertelt Van Dongen. “Dit pakket bood precies de mogelijkheden voor landmeters, die wij nodig hebben, zoals de hoogtecomponent, 3D-mogelijkheden, profielen en DTM-metingen. Daarnaast maken we met dg DIALOG BGT gebruik van stereokarteren uit luchtfoto’s.”

Toch gebruikte de gemeente Utrecht voor de registraties van de BGT nog een ander softwarepakket. “Gaandeweg hebben we echter ervaren dat er veel mutaties tussen de twee softwarepakketten zitten. Daar willen we graag een efficiëntieslag in maken. Daarom hebben we besloten om voor beide processen één softwarepakket te gaan gebruiken. De keuze is opnieuw gevallen op dg DIALOG BGT.”

Processen stroomlijnen

“Door zowel de landmeetkundige inwinning als de registraties van de BGT onder te brengen bij één leverancier, kunnen we de processen beter stroomlijnen”, gaat Van Dongen verder. “Elke keer dat wij een traject moesten uitlezen uit de andere applicatie, was daar een conversieslag voor nodig. Als de landmeters vervolgens buiten klaar waren met de mutaties, moest dat ook weer teruggelezen worden. Dat was een vertragende factor en die tijd kunnen we beter benutten. En bij elke conversie heb je de kans dat je informatie kwijtraakt. Door nu één pakket voor beide processen te gebruiken, kunnen we dat minimaliseren.”

“Daarnaast willen we graag het berichtenverkeer tussen de BGT en de BOR inrichten”, vult Robin van Holst, beheerder basisregistraties, hem aan. “Sweco heeft een in de praktijk bewezen koppelvlak met BOR. Dat was ook een belangrijke reden om nu ook voor het beheer over te stappen naar dg DIALOG BGT.”

Één kennisniveau

“Met deze overstap willen we het informatieverlies verminderen, een efficiëntieslag maken én het gemak vergroten. En we vinden het fijn dat er nu één kennisniveau, één platform en één contactpersoon is. De lijnen zijn dan veel korter, dus zo kunnen we de processen versnellen. Daarnaast gaat de samenwerking tussen de beheerders van de BGT en de landmeters ook veel makkelijker, doordat zij elkaar niet meer vanuit twee systemen hoeven te benaderen”, aldus Van Holst.

Stapsgewijs implementeren

De gemeente Utrecht is in oktober 2020 gestart met de implementatie van dg DIALOG BGT voor het beheer van de BGT. “Dat doen we stapsgewijs”, legt Van Dongen uit. “Als we tijdens het proces ergens tegenaan lopen, kan dat in de productie direct worden aangepast. Elke keer komt er dan weer een module bij. Zo hebben we deze week een speciale voorziening voor onze eigen huisnummers in beheer genomen. Stap voor stap kunnen we onze werkwijze vervolmaken en we behouden het overzicht.”

Door deze aanpak kon gemeente Utrecht al heel snel beginnen met het bijhouden van de registraties in dg DIALOG BGT. “De kennis van Sweco heeft ons daar enorm bij geholpen, zeker als het over technische aanpassingen gaat. En als we klaar zijn met deze implementatie is het automatiseren van het berichtenverkeer tussen de Landelijke Voorziening en de BGT de volgende stap. Ook dat is dan weer een efficiëntieslag,” besluit Van Dongen.

Meer informatie

Ben jij benieuwd hoe je dg DIALOG BGT kunt inzetten voor de inwinning en het beheer van de BGT voor jouw gemeente, provincie of waterschap? Vraag dan een demosessie aan of neem contact op met een van onze adviseurs.