Plein in Woerden

Gemeente Woerden: driemaal berichtenverkeer is driemaal voordeel

Gemeenten die het berichtenverkeer met drie verschillende koppelvlakken operationeel hebben, die zijn er nog niet zoveel. Gemeente Woerden is de derde gebruiker van dg DIALOG BGT die dit voor elkaar heeft. Zonder dat ze zich er echt bewust van waren, behoort Woerden daarmee tot de koplopers in ons land. Bas Verdam is teammanager gegevensbeheer bij Woerden. Hij blikt terug op de uitdagingen die hij en zijn collega’s tegenkwamen. Maar hij vertelt ook graag over het voordeel dat het berichtenverkeer de gemeente oplevert, iedere dag opnieuw.

BAG-BGT

Het berichtenverkeer tussen BGT en BAG kwam er als laatste bij. En eigenlijk was dat nog het minst moeilijke koppelvlak, legt Verdam uit. “Anders dan bij BGT en beheer openbare ruimte, hoeven de bestanden niet een op een overeen te komen, en dat maakt het natuurlijk een stuk eenvoudiger om dit koppelvlak te realiseren.”

“Het voordeel van de BAG-BGT koppeling is er overigens niet minder om”, voegt hij er meteen aan toe. “Waar we tot kort geleden nog met losse tekeningen en bestanden moesten werken, beschikken we nu over een veel efficiënter proces en werken we direct in de keten. Niet alleen zijn we af van al die losse zaken en bestanden, het hele proces is ook geborgd middels het berichtenverkeer. Je kunt niet zomaar stappen vergeten of overslaan. Daardoor is er veel minder kans op fouten. Met een relatief beperkte inspanning hebben we dus een groot voordeel kunnen realiseren.”

BGT-BOR

Bij het koppelvlak tussen BGT en beheer openbare ruimte waren de inspanningen beduidend hoger. Daarbij is het namelijk wél van belang dat alle beheerobjecten en BGT-vlakken op elkaar zijn afgestemd. Verdam: “Als je bedenkt dat bij beheer openbare ruimte nog veel was opgeslagen in oude kaarten, met data die soms echt niet meer actueel waren, dan kun je je voorstellen dat we een flinke inhaalslag hebben moeten maken om alle gegevens bij te werken naar de BGT-indeling.”

De koppeling BGT-BOR is een project dat anderhalf tot twee jaar heeft geduurd. “Het berichtenverkeer draait goed”, voegt Verdam eraan toe. “Maar we zijn nog wel bezig de laatste IMgeo objecten toe te voegen, zodat alles wat er in de openbare ruimte beheerd wordt ook in de BGT staat. Dit brengt duidelijkheid in de werkprocessen en zorgt ervoor dat de hele keten is geborgd.”

Ondanks de grotere inspanningen is ook juist bij dit koppelvlak het voordeel erg groot en dagelijks merkbaar, benadrukt Verdam. “Vroeger moesten onze collega’s van het geo-team op zoek gaan naar de mutaties die hadden plaatsgevonden. Nu komen alle mutaties via het berichtenverkeer automatisch binnen. Daar pak je natuurlijk een enorme tijdwinst. Het proces wordt duidelijker, beter beheersbaar en efficiënter. En dat de kaart up to date is, dat werkt positief door naar de hele keten. Denk bijvoorbeeld aan de meldingen openbare ruimte die we nu gekoppeld hebben aan ons beheersysteem openbare ruimte. Alle beheerobjecten staan juist in de kaart, daardoor kunnen burgers en bedrijven gewoon via de kaart meldingen indienen.”

Landelijke voorziening

Het berichtenverkeer naar de Landelijke Voorziening was het eerste wat gemeente Woerden had gerealiseerd. Verdam herinnert zich nog hoe de allereerste koppeling met de Landelijke Voorziening werkte. “Dat verliep aanvankelijk nog middels een upload- en downloadmechanisme. We haalden documenten binnen, verwerkten de mutaties en moesten dan de bijgewerkte bestanden weer uploaden. Nu, met het berichtenverkeer, verloopt ook dat hele proces grotendeels geautomatiseerd. Ook hier een mooie winst in tijd en een flinke verbetering van het proces”, aldus Verdam.

Nut, noodzaak en borging

Alles bij elkaar lijkt de conclusie meer dan terecht dat gemeente Woerden haar zaken goed op orde heeft. Het recept voor dat succes ligt volgens Verdam in de sterke interne samenwerking tussen het geo-team met R&B (beheer openbare ruimte), BAG en ICT . “En dat komt weer doordat de verschillende afdelingen heel goed de nut en noodzaak inzagen van het berichtenverkeer. Vooral bij de koppeling BGT en beheer openbare ruimte moeten er flinke inspanningen worden geleverd. Het was dan ook een groot voordeel dat zowel bij ons geo-team als bij het beheerteam iemand was aangesteld om het project berichtenverkeer te trekken. Als een van de afdelingen maar half meedoet, dan wordt het erg lastig. Ik ben daarom ook trots op wat we met zijn allen bereikt hebben. Een erg mooie prestatie van de genoemde teams en iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Voor de nabije toekomst willen Verdam en zijn collega’s zich richten op de volgende stap: het borgen van het proces. “We komen langzamerhand aan het einde van de projectfase”, legt Verdam uit. “Dus nu moeten we ervoor zorgen dat de taak van het bijhouden van de data in de lijn wordt ondergebracht. Daar gaan we de komende tijd intensief aandacht aan besteden, anders zitten we over een tijdje weer met de volgende inhaalslag.”

Meer weten?

Over de samenwerking met Sweco is Verdam positief. “Wij werken naar tevredenheid met hun producten en zij hebben alle ondersteuning geleverd die je van hen mag verwachten. En waar nodig hebben zij oplossingsgericht meegedacht.”

Wilt u meer weten over dg DIALOG BGT? Of de beheeroplossing Obsurv? Of wilt ook aan de slag met het realiseren van een of meerdere van de koppelvlakken berichtenverkeer? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Dat kan geheel vrijblijvend. Wij horen graag van u.