Geo-BAG berichtenverkeer: 6 gemeenten werken er al mee

In oktober 2017 werd Sweco als eerste gecertificeerd voor de uitwisseling tussen BGT en BAG volgens de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG. Daarna ging het snel. In 2018 werd bij maar liefst 6 gemeenten het horizontaal berichtenverkeer BAG-BGT gerealiseerd. Daarmee is aangetoond dat dg DIALOG BGT zich goed laat koppelen met de BAG-applicaties van andere softwareleveranciers die het convenant StUF-Geo BAG ondertekenden. In 2019 zullen nog veel meer gemeenten aan de slag gaan met het berichtenverkeer tussen BGT en BAG. Voor de gebruikers van dg DIALOG BGT is er daarom nu een stappenplan en een instructievideo beschikbaar.

Geo-BAG berichtenverkeer in dg DIALOG BGT

In 2017 werd een convenant opgesteld waarin softwareleveranciers met elkaar afspraken om de nieuwe StUF-Geo BAG-standaard te ondersteunen zodat Geo- en BAG-applicaties met elkaar kunnen worden gekoppeld. Door gebruik te maken van deze standaard is het tegenwoordig mogelijk om via het berichtenverkeer de BAG en BGT met elkaar te laten communiceren.  Zo kunnen de BAG-specialist, die zich voornamelijk concentreert op de basisgegevens van adressen en gebouwen, en de BGT-specialist, die zich concentreert op geometrie, ieder hun eigen vak uitoefenen en gelijktijdig efficiënt samenwerken.  

Het doel van het Geo-BAG berichtenverkeer is tweeledig:

  1. Het op verzoek van de BAG-beheerder of op eigen Geo/BGT-initiatief muteren van de geometrie van BAG-objecten
  2. Het op basis van door de BAG geleverde StUF-kennisgevingen bijwerken van de BGT registratie. Denk hierbij aan het verkrijgen van BAG-Identificaties, huisnummers en straatnamen.

Geautomatiseerd

In 2018 wist Sweco, in samenwerking met een gecertificeerde leverancier van een BAG-applicatie, de eerste koppelingen tussen BGT en BAG te realiseren. Gemeente Oldenzaal beet het spits af in februari 2018. Daarna volgden gemeenten Leidschendam-Voorburg, Hulst, Etten-Leur, Zuidplas en Smallingerland. Deze gemeenten profiteren nu dagelijks van het voordeel van het automatisch berichtenverkeer zodat zij de communicatie niet langer via e-mailtjes of andere handmatig verstuurde berichten hoeven te laten verlopen.

Bekijk de video en stappenplan!

Doordat er inmiddels al door een flink aantal gemeenten gebruik gemaakt wordt van dit type berichtenverkeer, is er binnen Sweco ruime ervaring voorhanden om de implementatie ervan in uw organisatie snel en soepel te laten verlopen. Op basis van de in 2018 opgedane ervaringen hebben we een korte video en stappenplan gemaakt.

In de video ziet u eerst een geometrielevering van BGT naar BAG, zonder dat hier een geometrieverzoek van de BAG aan vooraf is gegaan (dus op eigen initiatief). Daarna wordt een geometrieverzoek van de BAG goedgekeurd middels een bericht van de BGT-beheerder aan de BAG-specialist. Als derde wordt een geometrieverzoek (dat een geometrie bevat) van de BAG overgenomen in de BGT. Ten slotte komen in de video de BAG-kennisgevingen aan bod. De video laat de verschillende berichttypen zien van het Geo-BAG berichtenverkeer:

Het stappenplan en de video zijn ook beschikbaar op Mijn BGT. Heeft u een licentie maar nog geen inloggegevens voor het klantenportaal? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Ook aan de slag met BGT-BAG koppeling?

Wilt u in 2019 ook aan de slag met het Geo-BAG berichtenverkeer, of wilt u gewoon eerst eens van gedachten wisselen over welke aanpak bij uw gemeente past, dan kunt u uiteraard ook direct contact opnemen met een van onze hieronder genoemde adviseurs.