De uitbreidingsmodule voor dg DIALOG BGT genaamd ‘Landmeten’ is een module voor het creëren van 3D modellen en berekenen van volumes. Deze module maakt de werkbalk genaamd ‘DTM’ in dg DIALOG BGT bruikbaar. DTM is een afkorting voor Digitaal Terrein Model. Een DTM geeft een beschrijving van de terreinhoogte in de vorm van een onregelmatig netwerk van samenhangende driehoeken (bekend als een TIN, een Triangular Irregular Network). Dit netwerk van driehoeken is opgebouwd uit een groot aantal in hoogte bekende punten, bijvoorbeeld afkomstig uit een 3D-meting (tachymetrisch of met GPS), of uit de import van een 3D-bestand.

In dg DIALOG BGT zijn deze elementen als volgt geïmplementeerd:

  • 3D punten: een objectcodeset met objecten die 3D punten bevatten;
  • Breeklijnen:  een objectcodeset met lijnen die abrupte overgangen in hoogte vertegenwoordigen;
  • Begrenzing: een vlakobject (eventueel met ‘gaten’ erin voor gebieden die niet tot het DTM behoren). Hierbinnen moet het DTM gegenereerd worden.

Na de DTM berekening is er de mogelijkheid tot volumeberekening.

Terug naar overzicht