Omnibase interface

Omnibase is een applicatie van Geodelta voor het gebruik van puntenwolken. Via de koppeling met dg DIALOG BGT kunnen de 2D BGT vlakken verrijkt worden met Z-waarden uit Omnibase. Deze coördinaten komen uit AHN4 en/of een eigen puntenwolk. Dit kan voor zowel bestaande als nieuwe punten.

Daarnaast is het ook mogelijk te karteren in de puntenwolk, zowel in 2D als in 3D. De objecten uit dg DIALOG BGT worden geprojecteerd in Omnibase, zodat daar de actuele kaart én de gegenereerde 3D objecten direct in samenhang zichtbaar zijn.

3D geprojecteerde projecten uit dg DIALOG BGT in Omnibase
Voorbeeld van geprojecteerde 3D objecten uit dg DIALOG BGT in Omnibase