Berichtenverkeer BAG

Het horizontaal berichtenverkeer met BAG ondersteunt de uitwisseling van BAG-gegevens tussen dg DIALOG BGT en de BAG applicatie. Dit gaat via twee berichtenstromen; het Geo-BAG verkeer en de BAG Kennisgevingen.

GEO-BAG berichten

Met behulp van de Geo-BAG berichtenstroom kunnen alle BAG-geometrieën in dg DIALOG BGT worden ingetekend. Al dan niet op basis van een geometrieverzoek kan deze vervolgens aan de BAG geleverd worden. De geometrie hoeft hiervoor nog niet in de BGT opgenomen te worden.

BAG-Kennisgevingen

Wijzigingen in de BAG die voor de BGT relevant zijn kunnen worden verzonden via de BAG-Kennisgevingen berichtenstroom. Deze komen binnen op een aparte werklijst, waar vanuit de kennisgevingen verwerkt kunnen.