Het doel van de uitbreidingsmodule ‘Berichtenverkeer BAG’ is tweeledig:

  1. het op verzoek van de BAG-beheerder of op eigen Geo/BGT-initiatief muteren van de geometrie van BAG-objecten en
  2. het op basis van door de BAG geleverde StUF-kennisgevingen bijwerken van de BGT registratie. Denk hierbij aan het verkrijgen van BAG-Identificaties, huisnummers en straatnamen.

Voorbeelden:
Een nieuw BAG-pand moet ook in de BGT opgenomen worden (incl. bijbehorende identificatie en eventuele huisnummers).

Een door de Geo-medewerker geconstateerd pand wordt geleverd aan de BAG voor (na goedkeuring) opname in de BAG-registratie. Via een kennisgeving wordt dit weer terug gemeld aan de BGT voor verdere verwerking in de BGT-registratie.

Wanneer een verblijfsobject wordt toegevoegd aan een BAG pand, kan dit gevolgen hebben voor de nummeraanduidingreeks in de BGT.