Berichtenverkeer BOR

Het horizontale berichtenverkeer met BOR ondersteunt de uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen dg DIALOG BGT en een BOR-applicatie.

Het uitgangspunt van het horizontale StUF-Geo berichtenverkeer met BOR is dat de BGT-applicatie leidend is in geomtrie en de BOR-applicatie leidend is in attributen. Vanuit BOR kan men op gestandaardiseerde wijze mutatie- en exploratieverzoeken doen. De BGT-beheerder kan deze verzoeken al dan niet doorvoeren in de BGT-registratie en mutatieberichten (of in uitzonderingsgevallen weigerberichten) terugsturen.

Dit berichtenverkeer draagt bij aan een beter intern gebruik van de BGT, houdt zowel de BGT als beheerkaart actueel en helpt met het verbeteren van de samenwerking tussen vakdisciplines onderling.