Het horizontale berichtenverkeer met BOR  ondersteunt de uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen dg DIALOG BGT en een BOR-applicatie. Het horizontale berichtenverkeer kan worden beschreven aan de hand van twee scenario’s:

  • Mutatielevering en -verzoek
  • Exploratieverzoek

Het uitgangspunt van het horizontale StUF-Geo berichtenverkeer met BOR is dat de BGT-applicatie leidend is. Vanuit BOR kan men op gestandaardiseerde wijze mutatieverzoeken doen. De BGT-operator kan deze verzoeken al dan niet doorvoeren in de BGT-registratie en mutatieberichten (of in uitzonderingsgevallen weigerberichten) terugsturen. Ook is het mogelijk dat BOR een exploratieverzoek stuurt. Hiermee doet men een verzoek voor het verkennen van een bepaald gebied, omdat de kaart daar (inmiddels) afwijkt van de werkelijkheid (het plakken van een ‘geeltje’).

Dit berichtenverkeer draagt bij aan een beter intern gebruik van de BGT, houdt zowel de BGT als beheerkaart actueel en verbetert de samenwerking tussen vakdisciplines onderling.