Berichtenverkeer LV-BGT

Het verticale berichtenverkeer met de LV-BGT bevat de grotendeels automatische uitwisseling van BGT | IMGeo-gegevens tussen dg DIALOG BGT en BRAVO. Dit berichtenverkeer dient ter vervanging van de bestandsleveringen van en naar BRAVO.

Het automatische berichtenverkeer loopt via een beveiligde verbinding (o.a. middels PKI-certificaten) en draagt zorg voor de technische en administratieve uitwisseling van de berichten. Alle ontvangen berichten van andere bronhouders komen per object op een werklijst te staan. Eigen mutaties kunnen via de verzendlijst worden aangeleverd, waarna daarvanuit het verwerkingsverslag ook te openen is. Goedgekeurde eigen mutaties worden geheel geautomatiseerd gesynchroniseerd.