Het verticale berichtenverkeer met het SVB-BGT (i.c. Bravo) bevat de grotendeels automatische uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen dg DIALOG BGT en Bravo. Dit verticale berichtenverkeer komt dan in de plaats van de standaard bestandsleveringen van en naar Bravo.

Het automatische berichtenverkeer loopt via een beveiligde verbinding (o.a. middels PKI-certificaten) en draagt zorg voor het automatisch uploaden van mutaties in de lokale BGT, het automatisch downloaden van door andere bronhouders doorgevoerde en door Bravo goedgekeurde mutaties. Het zelf aanmaken en uploaden naar Bravo van mutatiebestanden en het downloaden, uitpakken en importeren in dg DIALOG BGT is daarmee verleden tijd.