3D-model met de BGT: makkelijk en betrouwbaar

Nederland is klein en dichtbevolkt. Ruimte is schaars. We staan voor grote opgaven, denk aan bijvoorbeeld woningbouw, klimaat en energie. Daar is ruimte voor nodig. Dus moet je precies weten wat zich waar bevindt, boven én onder de grond. Met een 3D-model kun je deze informatie goed visualiseren. Objecten en terreinen komen écht tot leven, je krijgt een realistisch en gedetailleerd beeld van de situatie.

Impact van plannen op de omgeving vooraf beoordelen

Plannen voor een nieuwbouwwijk, voor het plaatsen van windmolens of voor grote renovatieprojecten. Allemaal voorbeelden die grote impact hebben op de omgeving. Die je vooraf goed moet beoordelen, voordat je er een besluit over neemt. En waar veel mensen bij betrokken zijn. Plannen- en beleidsmakers, bouwers en burgers. Belangrijk en handig dus als iedereen de informatie hierover goed begrijpt, in 3D dus. En met de nieuwe Omgevingswet relevanter dan ooit.

Behoefte aan 3D-stadsmodellen en Digital Twins

Dat gemeenten, provincies en waterschappen behoefte hebben aan een 3D-model en Digital Twins is dan ook logisch. En dat informatiemanagers hameren op het opbouwen van 3D-data ook. Want voor het maken van verstandige ruimtelijke keuzes is goed zicht op veranderend Nederland nog nooit zó cruciaal geweest. Zo staat dit ook geformuleerd in de beleidsvisie van zicht op Nederland van het ministerie van BZK. En daar komt het belang én gemak van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) om de hoek kijken.

Dure bedrijven voor een 3D-model? Gebruik gratis BGT-data

Er wordt veel geld uitgegeven om Digital Twins en 3D-(stads)modellen te maken. Eenmalig, met data die op dat moment beschikbaar is. Je kunt die modellen niet zelf beheren of updaten. Zonde van het geld, want er verandert continu iets. Je wilt een 3D-model met data die betrouwbaar en altijd actueel is. Dat is data uit de BGT, dé digitale kaart van Nederland.

Alle fysieke objecten ( gebouwen, wegen, water en groen) zijn eenduidig vastgelegd in de BGT, tot in detail. Secuur ingemeten door landmeters, continu bijgehouden door BGT-beheerders. De BGT is een wettelijke verplichting, gemeenten, provincies en waterschappen hebben deze data dus allemaal al. Gratis beschikbaar. En de stap om deze om te zetten naar 3D is eenvoudig, net als het zelf beheren: met onze 3D-module.

Eenvoudig BGT-data verrijken naar 3D

Met onze 3D-module kun je 2,5D-data uit de BGT aanvullen met Z-coördinaten tot 3D-data. Een Z-coördinaat bestaat uit hoogtegegevens, deze data kun je uit een puntenwolk, foto of meting halen. Je kunt dus in één applicatie, op één plek en binnen één workflow de 3D-data inwinnen en beheren.

Bestaande stadsmodellen converteren
De 3D-module kan ook gebruikt worden om een bestaand stadsmodel in beheer te nemen. Door een CityGML-model te converteren naar dg DIALOG BGT. Daarnaast werken we aan een conversie terug naar CityGML, zodat de verrijkte data ook in andere software gebruikt kan worden. Ook is het mogelijk om opgebouwde 3D- data te laten exporteren naar onze 3D BGT GeoWeb Viewer. In deze laagdrempelige omgeving kan de data beoordeeld, geanalyseerd en gebruikt worden door iedereen met een webbrowser.

Deze organisaties hebben de stap gezet (Utrecht, Rotterdam, Den Haag).

Met onze ervaring en onze software, willen wij ervoor zorgen dat organisaties meer halen uit de BGT. Onze community van 150+ organisaties profiteert van elkaars ervaring en innovatie. En dus ook van het voordeel om eenvoudig met 3D aan de slag te gaan. O.a. gemeente Utrecht, Rotterdam, Den Haag en de stad Wenen hebben de stap gezet naar 3D-(stads)modellen.

Een presentatie met de zaal en presentator op de dg DIALOG BGT Gebruikersdagen 2023

Meer informatie?

De mogelijkheden van 3D kun je het beste zelf ontdekken. En zien natuurlijk. Vraag daarom vrijblijvend een demo aan. Het is gratis en verplicht je tot niets.