Verder met de BGT

De afgelopen jaren heb je samen met andere bronhouders in Nederland veel energie gestoken in het realiseren van de BGT. Met zijn allen mogen we trots zijn op wat er is bereikt. De BGT staat voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie, dé basiskaart van Nederland.

De BGT speelt een centrale rol in de informatievoorziening van overheden en is te gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. Daarnaast is de BGT het fundament voor andere basisregistraties, zoals BAG en WOZ.

Dankzij de BGT kunnen binnenkort alle overheden, bedrijfsleven en burgers gebruikmaken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. En dat levert voordeel op:

  • een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Met onze ervaring en onze software-oplossing, dg DIALOG BGT, willen wij ervoor zorgen dat u deze voordelen ook echt gaat realiseren. De BGT is er. Nu de volgende stap.

Lees snel verder over ons aanbod. Want samen halen wij méér uit de BGT.