De berichtenverkeerversneller

Mutaties van andere bronhouders via het berichtenverkeer eenvoudiger en sneller verwerken. Door enkele aanpassingen in het proces van uit- en inchecken door te voeren, hebben we een manier gevonden om opnieuw tijdwinst te boeken. Wij noemen dit de berichtenverkeerversneller.

Opening rondweg Baarle-Nassau

Hoe de rondweg Baarle al voor de officiële opening in de BGT was opgenomen

Rondom de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau zijn Belgisch en Nederlands grondgebied in elkaar verweven en versnipperd in een dertigtal enclaves. Na 40 jaar van overleg en voorbereiding, is in september 2019 een nieuwe provinciale rondweg geopend rondom deze gemeenten. “Gelukkig duurde het niet zo lang om alles netjes in de BGT te krijgen.”

Wat is nieuw in dg DIALOG BGT 7.8?

dg DIALOG BGT is continu in ontwikkeling. Door voortdurend te kijken wat nog beter kan aan de software, sluit deze goed aan bij de behoeftes van de gebruikers en de ontwikkelingen in de markt.