Toch nog een BGT-lijnenkaart dankzij FME-workspace

Het is eerder ter sprake gekomen. Ontwerpafdelingen of ontwerpbureaus en/of architectenbureaus die vragen of u een actuele lijnenkaart á la de GBKN kunt aanleveren. Maar na het voltooien van de BGT beschikt u niet meer over een dergelijke kaart. En dat is lastig, want deze afnemers kunnen in AutoCAD of MicroStation niet met de BGT overweg. Kunt u als BGT-beheerder toch voldoen aan hun vraag? Dat kan. Door de inzet van de FME-workspace die Sweco vorig jaar ontwikkeld heeft en die intussen is uitgegroeid tot een volwassen versie. Hoe zat het ook alweer?

Vanuit dg DIALOG BGT is het mogelijk om met de exportoptie ‘Lijnen volgens hiërarchie’ de BGT om te zetten naar een kaart met enkelvoudige lijnen en puntobjecten in MicroStation DGN of AutoCAD DXF. Hiermee komt u een heel eind als u een actuele lijnenkaart wilt aanleveren. Maar helaas kent deze export ook beperkingen, o.a. dat de huisnummers en straatnamen ontbreken en dat informatie over de verharding van wegdelen ontbreekt.

Daarom hebben we in FME een zogenaamde workspace ontwikkeld die vanuit de Oracle database een export naar DGN en/of DWG uitvoert en die deze beperkingen niet kent. De output van deze FME-workspace is een kaart met de BGT-IMGeo punt- en lijnobjecten, de enkelvoudige vlakgrenzen van de vlakobjecten en de BGT-huisnummers en -straatnamen (nummeraanduidingsreeksen en openbareruimtelabels).

Deze oplossing biedt nog een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van de export uit dg DIALOG BGT, waaronder:

  • Gelijktijdige export naar tabellen in Oracle en/of PostGIS voor ontsluiting in de kaartviewer;
  • Geautomatiseerd ‘aftrappen’ van de Workspace in batch, waardoor u dagelijks kunt beschikken over een volledige actuele BGT lijnenkaart, eventueel al opgeknipt in kaartbladen (hiervoor is geen FME Server licentie nodig).
  • Genereren van taludsymbolen in oevervlakken en in vlakken met een kruinlijn.

aanelkaar

Verbeteringen in de FME-workspace
Sinds de eerste versie van onze FME-workspace in 2015 zijn we door blijven ontwikkelen en inmiddels gebruiken wij een versie die gerust ‘volwassen’ genoemd mag worden.

De belangrijkste vernieuwingen:

  • De output vlakgrenzen kunnen worden ingesteld op basis van de IMGeo kenmerken én objectcode van de inputvlakken. Hierdoor is het mogelijk om vlakgrenzen tussen 2 wegdelen met dezelfde functie en verharding weg te laten. Ook is het mogelijk de vlakgrens tussen rijbaan en parkeervlak op te nemen als wegmarkering.
  • Het onderscheid tussen objectcodes voor hoofd- en bijgebouwen kan vanuit dg DIALOG BGT worden meegenomen naar de BGT-lijnenkaart. Zelfs als deze gebouwen dezelfde IMGeo kenmerken hebben.

Ons aanbod
Wij bieden u deze workspace aan als onderdeel van onze dienstverlening rondom dg DIALOG BGT. De workspace kan, samen met u, nog beter afgestemd worden op de vraag van uw klanten. Met ons aanvraagformulier (pdf) kunt u Sweco eenvoudig een opdracht verstrekken voor het leveren en implementeren van deze workspace.

Download het bestelformulier voor BGT-lijnenkaart (pdf)

U kunt het formulier printen, invullen en ondertekenen en ingescand aan ons terugsturen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de FME-workspace? Of heeft u andere vragen over hoe u dg DIALOG BGT kunt inzetten bij de opbouw en het beheer van uw topografische basiskaart? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij denken graag met u mee.