Pilotproject om Utrechtse werfkelders in 3D weer te geven

Veel werfkelders in Utrecht zijn toe aan renovatie. Dat bleek uit een rapport, waarin het wervenstelsel onder de loep werd genomen. De gemeente Utrecht besloot daarop om grondig onderzoek te doen. Tijdens dit grootscheepse onderzoek naar oude werfkelders stuitte de gemeente vorig jaar op tientallen werfkelders, waarvan zij het bestaan niet wist. En mogelijk zijn het er nog veel meer. Utrecht onderzoekt nu of deze onbekende werfkelders met 3D in kaart zijn te brengen.

BGT-objecten komen tot leven in 3D

Onze stedelijke gebieden worden steeds complexer en de ruimte wordt schaarser. We bouwen steeds verder de hoogte in en onder de grond komen meer en meer kabels en leidingen te liggen. Wanneer je objecten in 3D kunt bekijken, kun je hier heel veel meer details uithalen dan in 2D. In 3D kun je bijvoorbeeld digitaal om een object heen lopen. Zo komen objecten écht tot leven en krijg je een realistischer beeld van de situatie. En dat geldt zeker voor de Utrechtse werfkelders.

De Utrechtse werfkelders in 3D

De werfkelders liggen aan de Utrechtse grachten en op een lager niveau dan straatniveau. Dat is in 2D lastig vast te leggen. Door de oude werfkelders in 3D vast te leggen, kun je de hoogteverschillen zien, de werfkelders van verschillende kanten bekijken en goed zien hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dit helpt om in beeld te brengen waar de bekende en onbekende werfkelders liggen en om de eigendomsverhoudingen in beeld te brengen. Daarbij laat het zien hoe het wervenstelsel precies in elkaar zit.

Een complex gebied

Het Utrechtse grachtenstelsel is een complex gebied dat in de twaalfde eeuw als havencomplex is aangelegd. Om de werven langs de grachten te verbinden met de veel hoger gelegen straat zijn tunnels gegraven. Zo is een wirwar aan werfkelders en gangen ontstaan. Destijds was dit voor handelaren de ideale oplossing om minder met handelswaar te hoeven sjouwen. Anno 2021 is het grachtenstelsel met werven, kelders, werfmuren, bruggen en trappen niet alleen een uniek, maar ook een complex gebied om te onderhouden én om in kaart te brengen.

De eerste stappen zijn gezet

Uiteindelijk is het de bedoeling om alle werfkelders in de Utrechtse binnenstad in 3D in beeld te brengen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet door het gebied rondom de Oude – en Nieuwegracht met bestaande data in 3D te visualiseren in een pilotproject.

Meer informatie

Wil jij ook kijken hoe je 3D kunt toepassen binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag samen met jou hoe jij dit kunt inzetten voor jouw organisatie.