verticale berichtenverkeer den haag

Gemeente Den Haag: “Het verticale berichtenverkeer ontzorgt nog meer dan verwacht”

Ruim een jaar nu maakt gemeente Den Haag gebruik van het verticale berichtenverkeer om haar BGT-kaart synchroon te houden met de Landelijke Voorziening. “En iedere dag opnieuw zijn we blij met de hoeveelheid werk die het berichtenverkeer ons uit handen neemt”, aldus Rob van der Wielen, senior procesmanager bij de gemeente. Het realiseren van het verticale berichtenverkeer was een logisch vervolg op het horizontale berichtenverkeer dat de gemeente als eerste had geïmplementeerd. Tijd voor een korte terugblik.

Werkbezoek

Het begon met een werkbezoek aan buurgemeente Leidschendam-Voorburg, herinnert Rob zich. Net als Den Haag beschikten de buren over het horizontale berichtenverkeer waarmee het beheer openbare ruimte en de BGT-dienst hun data op elkaar konden afstemmen. Maar daarnaast beschikte Leidschendam-Voorburg ook al over het verticale berichtenverkeer. “En dat bood dermate veel voordelen, dat wij al meteen dachten: dat willen wij ook!”

In de praktijk bleek het installeren van het verticale berichtenverkeer relatief eenvoudig te zijn, doordat gemeente Den Haag voor het horizontale berichtenverkeer de technische infrastructuur al helemaal op orde had. “Daardoor was het meer een extra configuratie op de bestaande inrichting dan een implementatie die helemaal vanaf nul moest beginnen”, legt Rob uit.

OTAP-methodiek

“Het echte werk moest vooral plaatsvinden bij het inrichten van het horizontale berichtenverkeer”, vertelt Rob. “Dat heeft aardig wat inspanningen gekost, niet in de laatste plaats omdat wij ons qua automatisering altijd houden aan een strikte OTAP-methodiek.” Bij de gemeente Den Haag houdt dat in dat de leverancier enkel in de ontwikkel- en testomgeving (OT) mag programmeren. Bij het installeren in de acceptatieomgeving (A) mag de leverancier nog meekijken en adviseren, maar in de uiteindelijke productieomgeving (P)moet alles zelfstandig door de automatiseerders van Den Haag worden gedaan. “Zo garanderen wij niet alleen een veilige IT-omgeving, maar zorgen we er ook voor dat onze eigen collega’s precies weten hoe alles werkt en alles zelf kunnen beheren en onderhouden”, aldus Rob.

Van pionieren naar standaardoplossingen

verticale berichtenverkeer den haag

Tijden veranderen en ontwikkelingen gaan snel. Het klinkt als een cliché, maar als Rob terugkijkt op de periode dat Den Haag en Sweco begonnen met het horizontale berichtenverkeer, dan is dat cliché zeker van toepassing. “Toen wij begonnen waren er eenvoudigweg nog maar weinig organisaties die met het berichtenverkeer bezig waren”, vertelt hij. “Daardoor hebben we veel moeten pionieren. Inmiddels is er veel meer ervaring opgedaan, zowel bij gemeenten als bij Sweco. En sommige zaken waar wij ons hoofd over hebben gebroken, zijn nu alweer standaard geworden. Toen wij begonnen, hoefde het berichtenverkeer bijvoorbeeld nog niet versleuteld te zijn. Nu zijn de security-eisen veel hoger geworden en is het de standaard geworden dat je overal werkt met veiligheidscertificaten.”

Doorlooptijd

Ondanks het feit dat er veel meer ervaring is opgedaan en er meer standaardoplossingen voorhanden zijn, denkt Rob dat gemeenten die beginnen met het berichtenverkeer er vooral op voorbereid moeten zijn dat het realiseren van de technische architectuur de meeste tijd en moeite kost. “Zeker als je net als Den Haag een uitgebreide IT-omgeving hebt waarbij je je aan veel richtlijnen en veiligheidseisen moet houden, dan is het vooral deze beginfase die de doorlooptijd bepaalt”, weet Rob uit ervaring. “Daar staat wel tegenover dat als het eenmaal goed staat, de andere typen berichtenverkeer veel sneller, technisch te realiseren zijn.”

Werk uit handen

En zoals gezegd, over het resultaat van het verticale berichtenverkeer zijn Rob en zijn collega’s erg te spreken. “Het ontzorgt ons nog meer dan we hadden verwacht”, benadrukt hij. “Wij dachten dat de grootste winst zat in het horizontale berichtenverkeer, en waarschijnlijk is dat ook zo, maar het verticale berichtenverkeer neemt ons heel veel werk uit handen. Alle mutaties die andere bronhouders doen binnen ons interessegebied, komen nu netjes in een werklijst die we makkelijk kunnen verwerken binnen de dg DIALOG BGT. Voor die tijd moesten we de mutaties handmatig downloaden, we moesten bijhouden welke mutaties we al hadden verwerkt en welke nog niet, we moesten registreren wat wel en niet goed was gegaan. Kortom, veel handmatige stappen waar makkelijk fouten bij konden worden gemaakt. Nu hebben we daar bijna geen omkijken meer naar.”

Samenwerking

Over de samenwerking met Sweco is Rob positief. “De intake, coördinatie en technische implementatie verliepen in nauwe samenwerking”, vertelt hij. “We hebben weinig storingen gehad, en als we toch een keer tegen een fout aan lopen, dan kunnen we dat makkelijk via de helpdesk melden en in behandeling laten nemen. En als we echt omhoog zitten, met een korte of dringende vraag, dan is het fijn om te weten dat we de medewerkers ook gewoon even kunnen bellen. Dat is voor Sweco waarschijnlijk niet de meest efficiënte manier van werken, maar het is wel heel erg klantvriendelijk.”

Meer informatie

Wil je ook met het berichtenverkeer aan de slag? Neem contact op met een van onze adviseurs. Zij delen graag hun ervaring en inzicht. Ook kunnen zij je vertellen welke mogelijkheden dg DIALOG BGT hierbij biedt. Bel of mail voor vrijblijvend advies.