berichtenverkeer

Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel: 3x berichtenverkeer voor 3 gemeenten

Gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel werken via een centrumregeling samen op het vlak van BGT, BAG en BOR. Gezamenlijk werken zij nu met drie verschillende vormen van het berichtenverkeer: LV-BGT, BGT-BOR en BGT-BAG. Vanuit één ICT-omgeving kunnen alle drie de gemeenten van alle varianten van het StUF-Geo berichtenverkeer gebruik maken. Michel van de Spijker, medewerker geo-informatie bij gemeente Geldrop-Mierlo: “Dankzij het berichtenverkeer worden mutaties nu aan twee kanten doorgevoerd. Dat maakt het proces een stuk efficiënter.”

Van een pragmatische koppeling naar automatisch berichtenverkeer

“Voordat wij met het berichtenverkeer aan de slag gingen, hadden wij al een pragmatische koppeling”, begint Michel. “Deze koppeling zorgde ervoor dat wanneer de geometrie wijzigde aan de kant van BGT, deze ook werd aangepast aan de kant van BOR. Maar Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel hebben samen zo’n groot werkgebied dat we naar een functionele standaard moesten overgaan om de processen beheersbaar te houden. Daarbij zat er nog veel handwerk in en was de pragmatische koppeling eenzijdig: het gaf alleen berichten door van BGT richting BOR, terwijl we het juist zo belangrijk vinden om twee kanten op te communiceren. Daarom hebben we ervoor gekozen om met de drie gemeenten aan de slag te gaan met drie vormen van het automatisch berichtenverkeer.”

Tweezijdig berichtenverkeer

“Sinds 2019 maken wij gebruik van dg DIALOG BGT”, gaat Michiel de Natris, medewerker geo-informatie bij de gemeente Geldrop-Mierlo verder. “Toen hebben we direct het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening uitgerold. Daarna volgde het BGT-BAG berichtenverkeer en kort daarop ook het berichtenverkeer tussen BGT en BOR.”

Michiel: “Ons doel is om alle wijzigingen maar één keer op te slaan en zoveel mogelijk te automatiseren. Daar passen deze vormen van berichtenverkeer heel goed bij. We vinden het belangrijk dat mutaties aan twee kanten worden doorgevoerd. Stel dat een aannemer bestrating gaat aanleggen, dan geeft hij dat aan in het beheersysteem voor de openbare ruimte (BOR). Op dat moment gaat er automatisch een berichtje naar de BGT-beheerder. Hij hoeft dan alleen nog maar te controleren of de geometrie klopt. Door goed met elkaar te communiceren, kan BOR gebruik maken van perfecte geometrie en BGT krijgt de juiste administratieve gegevens terug van BOR. Zo werkt het heel efficiënt twee kanten op. En zo werkt het ook voor de communicatie tussen BGT en BAG.”

Interne processen op orde: simpel en overzichtelijk

“We zijn heel blij met de drie vormen van het automatisch berichtenverkeer, maar het is wel goed om te beseffen dat je na de technische uitrol niet ‘klaar’ bent”, vertelt Michel. “Je hebt alleen wat aan het berichtenverkeer als je binnen je organisatie heldere procesafspraken maakt. Wij hebben er veel tijd in geïnvesteerd om de processen bij iedereen op het netvlies te krijgen. Want je kunt nog zulk mooi berichtenverkeer hebben, je moet er wel voor zorgen dat de verantwoordelijkheden goed zijn belegd. Dat betekent veel communiceren, de voordelen laten zien, gebruikers meenemen in het proces en open staan voor kritiek. Het is belangrijk om de processen niet moeilijker te maken dan het is. Je processen op orde krijgen, lukt alleen als je het simpel en overzichtelijk houdt. En dat is nodig om het berichtenverkeer tot een succes te maken.”

Omdenken: “in plaats van iets móeten, iets bereiken”

“Hoewel het synchroniseren van de BGT-kaart met de Landelijke Voorziening een verplichting is, zien wij dat al lang niet meer zo”, gaat Michiel verder. Wij hebben alle data al en hebben vooral gekeken wat het ons kan brengen. In plaats van iets te móeten, hebben we onze processen zo ingericht dat we iets kúnnen bereiken. Dat is een mooie manier van omdenken.”

“We zijn er trots op dat we door de hele keten iedereen hebben kunnen betrekken bij het berichtenverkeer: van de aannemer tot de buitendienst tot beheerders van BGT, BOR en BAG. Iedereen werkt nu met een centrale dataset en doordat er middels het berichtenverkeer gecommuniceerd wordt, is de basisregistratie ook compleet. Zo creëren voor BGT, BOR en BAG consistentie van onze datasets, zijn er geen verschillen meer én hebben we één werkproces voor alle medewerkers”, besluit Michiel.

Contact

Wil je meer weten over het berichtenverkeer tussen BGT, BAG, BOR en de Landelijke Voorziening? Of ben je benieuwd welke vorm van berichtenverkeer het beste past bij jouw organisatie? Neem dan contact op met Bart van der Lely. Hij denkt graag met je mee. Ook Michel en Michiel van gemeente Geldrop-Mierlo staan ervoor open om met je te sparren over het berichtenverkeer. Stuur ze gerust een berichtje.