dg DIALOG BGT Versie 7.9.3

dg DIALOG BGT versie 7.9.3 beschikbaar

Sinds 20 januari 2022 is dg DIALOG BGT versie 7.9.3.beschikbaar en te downloaden vanaf Mijn BGT.

De belangrijkste wijzigingen in versie 7.9.3 zijn:

  • Spatial: Bij een checkout op basis van een geselecteerd (vlak)object werd dit object zelf niet uitgecheckt. Dit is opgelost.

  • WFS: De URL’s voor de BAG Raadpleeglaag en de locatieserver (o.a. voor navigatievenster) zijn nu instelbaar vanuit het opstartmenu. De default URL voor de BAG raadpleeglaag is aangepast naar de nieuwe versie van PDOK. De oude URL blijft beschikbaar tot 10 juni 2022.

  • Plotten: Het plotten van rasterlagen werkt soms niet, ook niet naar PDF. Dit heeft te maken met het wel/niet ondersteunen van transparantie (AlphaBlending) door de plotter. Veel PDF plotters ondersteunen dit niet. Om het probleem te ondervangen is de werking van het plotten van rasterlagen veranderd.
    • Is er geen transparantie van de rasterlaag ingesteld, dan wordt de rasterlaag altijd geplot.
    • Is er wel transparantie van de rasterlaag ingesteld, dan wordt door de plotter bepaald of deze laag geplot wordt of niet.

  • Export: De StUF-Geo export kon objecten anders afronden dan de bijbehorende plaatsbepalingspunten (PBP’s). Dit geldt alleen bij export van data van een project. Voortaan wordt op dezelfde wijze afgerond, zodat alle PBP’s die bij een object horen geëxporteerd worden.

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen, verwijzen wij naar het document ‘Wijzigingen in versie 7.9.3’.

Heb je nog vragen over de nieuwe versie van dg DIALOG BGT? Neem dan contact op met onze helpdesk.