Knappe knoppen: ‘2-punts symbool’

In onze terugkerende rubriek ‘Knappe knoppen’ deze keer aandacht voor het knopje met de omschrijving ‘2-punts symbool’. Veel van de (meer dan 200) knopjes in dg DIALOG BGT worden dagelijks gebruikt en hebben geen toelichting nodig. Maar er zijn ook heel veel knopjes die minder vanzelfsprekend zijn of zo specifiek voor een bepaald doel gemaakt zijn dat je ze misschien nog niet kent of begrijpt. Dit soort knoppen stellen we graag aan jullie voor.

2-punts symbool

In dit deel van onze rubriek vertellen we je meer over het knopje met de omschrijving ‘2-punts symbool’. Dit is te vinden in de knoppenbalk ‘Hoofdgroep’. Waar dient deze knop voor, en wat kun je ermee?

Waar komt dit knopje vandaan?

Deze functie stamt nog uit het GBKN-tijdperk. Daarin werden verhardingssymbolen getekend om aan te geven dat ter plaatse de verharding van asfalt, klinkers, tegels, etc is. Een soort voorloper van het huidige fysiek voorkomen van wegdelen en ondersteunende wegdelen. Ook waren er 2-punts symbolen voor water en talud. In de GBKN was de kaartopmaak erg belangrijk want zeker in de begintijd van de GBKN was het eindproduct een plot op papier. Voor elk type verhardingssymbool waren spelregels over de richting en afmeting. Een brede weg had een groter symbool met een andere richting dan een smallere weg. Soms was die richting haaks op de weg en soms evenwijdig aan de as. Het symbool moest ook exact midden in de weg geplaatst worden. Het knopje 2-punts symbool zorgde daar allemaal voor.

Voor het plaatsen van dat soort symbolen heeft Sweco (toen nog Grontmij) een functie gemaakt om ze eenvoudig te kunnen plaatsen. Delen van die functionaliteit vind je nu ook nog terug in de functies voor het plaatsen van straatnamen en huisnummers (ORL en NAR’s). Die werken ook met evenwijdigheden en een straatnaam wordt vaak in het midden van een weg geplaatst.

Weg ermee… of toch niet?

Nu hebben we de GBKN niet meer en zijn we al jaren gewend aan de BGT. En in de BGT kennen we geen 2-punts symbolen. De functie stond dan ook op de nominatie om door ons verwijderd te worden.

Maar, het zou zomaar kunnen dat de 2-punts symbool functie opnieuw van pas gaat komen. Je kan deze functie namelijk ook gebruiken voor het opbouwen van een assenbestand. Die assen gaan waarschijnlijk onderdeel vormen van de SOR waardoor er een tweede leven voor de betreffende functionaliteit ontstaat. Hoe kan je de 2-punts symbool functie gebruiken voor het vormen van een netwerk van assen?

Wegassen

Stel dat je een lijn wilt plaatsen in het midden van een vlak (bijvoorbeeld een wegdeel). Die lijn moet dienen als wegas. Dan kun je als volgt te werk gaan:

• Maak de gewenste objectcode en laag actief.
• Klik op de knop 2-punts symbool en kies de optie ‘Selecteer 2 lijnen’. De rotatie blijft op ‘0.0’.
• Klik op ‘Plaats’

• Selecteer een lijnstuk van de ene kant van het wegdeel en daarna een lijnstuk aan de overkant.
• Klik met je muis op het gewenste beginpunt en beweeg je muis tot je as ongeveer de gewenste lengte heeft.

Zo kun je meerdere (stukken van) assen tekenen en die vervolgens met ‘lijnen aansluiten’, ‘overshoots verwijderen’, ‘snijdende lijnstukken’, ‘bij elkaar liggende punten’ of handmatig onderling aansluiten.

In deze figuur wordt een gemiddelde lijn bepaald tussen de lijnstukken bij de rode en paarse pijl. De oranje pijl geeft de berekende as aan.

Hoe verder?

Wij gaan de knop 2-punts symbool dus niet verwijderen, hij blijft gewoon te gebruiken. Mogelijk gaan we hem wel aanpassen zodat deze nog geschikter is voor het tekenen van wegassen. Dan moet o.a. ook duidelijk zijn waar wegassen qua geometrie aan moeten voldoen.

Help-pagina

Deze functie is al vanaf de eerste versie van dg DIALOG BGT beschikbaar (versie 4). En zoals alle knopjes in dg DIALOG BGT een help-pagina hebben, geldt dat ook voor dit knopje. Zie daarvoor de help-pagina voor Werkbalk | Hoofdgroep | 2-punts symbool.

Wil jij meer weten over een knop?

Heb jij ook een vraag over nut en noodzaak van een knopje? Laat het ons weten. We leggen de functie en werking graag aan je uit. En wie weet, promoveren we jouw vraag tot het volgende item in de rubriek: ‘Knappe knoppen’.