Knappe knoppen: ‘element eindpunt inpassen’

Ben jij de knappe kop die precies weet hoe je alle functies in dg DIALOG BGT gebruikt? Er zijn meer dan 200 knopjes! En dan hebben we het nog niet eens over de ruim 200 menu-items (in project en metadata). Eigenlijk denken wij dat er niemand is die al deze functies kent. Maar wij denken wél dat er heel wat knoppen zijn die jij mogelijk heel interessant vindt als je ze eenmaal kent, begrijpt en leert toepassen. Daarom starten we onze rubriek ‘Knappe knoppen’. Iedere keer een andere knop uitgelicht en toegelicht!

Een beter gebruik van dg DIALOG BGT

Als makers van dg DIALOG BGT zijn we blij als onze gebruikers de functies weten te vinden waar zij wat aan hebben. Veel van de knopjes in dg DIALOG BGT worden dagelijks gebruikt en hebben geen toelichting nodig. Ze zijn zo vanzelfsprekend dat je er niet meer bij nadenkt. Maar er zijn ook heel veel knopjes die minder vanzelfsprekend zijn of zo specifiek voor een bepaald doel gemaakt dat je ze misschien nog niet kent of begrijpt.

Element eindpunt inpassen

In dit eerste deel van onze rubriek vertellen we je meer over het knopje met de omschrijving ‘Element eindpunt inpassen’. Dit is te vinden in de knoppenbalk ‘Object’. Waar dient deze knop voor, en wat kun je ermee?

Het knopje ‘Element eindpunt inpassen’ is bedoeld voor het transformeren van een gemeten, geconstrueerde of geïmporteerde lijn op een bestaand punt. Hierbij wil je dat de vorm van de gemeten lijn zoveel mogelijk gelijk blijft maar dat er wel een correcte aansluiting plaatsvindt. Denk aan een gemeten muur die aan moet sluiten op een bestaand hoekpunt van een pand.

Voor en na

Hieronder zie je de situatie voor en na de uitvoering van ‘Element eindpunt inpassen’.

Vooraf : geïmporteerde lijn, zonder correcte aansluiting
Zelfde geïmporteerde lijn, na ‘element toepassen’ met correcte aansluiting

Gelijkvormigheidstransformatie

Na uitvoering van de functie wordt het object via een gelijkvormigheidstransformatie aangepast. Het beginpunt blijft op zijn plek liggen en alle andere punten worden verdraaid en verschaald waarbij de hoeken gelijk blijven. In de plaatjes zie je een grid dat enkel als referentie dient om de verplaatsing beter zichtbaar te maken.

Help-pagina

Deze functie is al vanaf eind 2009 (versie 5.3.6) aanwezig. En zoals alle knopjes in dg DIALOG BGT een help-pagina hebben, geldt dat ook voor dit knopje. Zie daarvoor de help-pagina voor Werkbalk Object | Element eindpunt inpassen.

Wil jij meer weten over een knop?

Heb jij ook een vraag over nut en noodzaak van een knopje? Laat het ons weten. We leggen de functie en werking graag aan je uit. En wie weet, promoveren we jouw vraag tot het volgende item in de rubriek: ‘Knappe knoppen’.