Knop die ingedrukt wordt

Knappe knoppen: ‘maak buffer rond object’

Veel van de (meer dan 200) knopjes in dg DIALOG BGT hebben geen toelichting nodig. Maar er zijn knopjes die je misschien nog helemaal niet kent of begrijpt. Dit soort knoppen stellen we graag aan jullie voor in onze terugkerende rubriek ‘Knappe knoppen’. Deze keer aandacht voor de knop ‘Maak buffer rond object’ in de knoppenbalk .

Buffer

Het knopje ‘Maak buffer rond object’ is te vinden in de knoppenbalk ‘Object’ en is bedoeld voor het maken van een nieuw vlak rondom een bestaand object (punt, lijn of vlak). Denk aan het creëren van een boomspiegel, het omzetten van een aslijn naar een vlak of het genereren van een oever rondom een watervlak.

Zo werkt het

Het nieuwe object krijgt de actieve objectcode. De buffertolerantie mag negatief zijn. Dit heeft alleen invloed op vlakobjecten of gesloten lijnobjecten. Via een negatieve offset kan het vlak langs alle grenslijnen (inclusief gaten) kleiner gemaakt worden. Na het selecteren van het object opent het venster ‘Maak buffer’:

In dit venster zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Offset: Geef de offset om het bestaande object in meters.
  • Afgerond: Rond de uiteinden van het object af. Zie voorbeeld.
  • Vierkant: Sluit de uiteinden van het object vierkant aan. Zie voorbeeld.
  • Afgesneden: Snij de buffer af aan het eind van het object. Zie voorbeeld.

De verschillende afrondmethodes voor de buffer zien er als volgt uit:

Voor het genereren van een oever om of binnen een watervlak is een extra handeling nodig om te voorkomen dat je een overlap maakt. De knop ‘Regeneer vlakobject uit grenslijnen’ (knoppenbalk ‘Hoofdgroep’) kan daarbij behulpzaam zijn. Zie afbeeldingen hieronder:

Help-pagina

Zoals alle knopjes in dg DIALOG BGT een help-pagina hebben, geldt dat ook voor dit knopje. Zie daarvoor de help-pagina voor Werkbalk Object | Maak buffer rond object.

Wil jij meer weten over een knop?

Heb jij ook een vraag over nut en noodzaak van een knopje? Laat het ons weten. We leggen de functie en werking graag aan je uit. En wie weet, promoveren we jouw vraag tot het volgende item in de rubriek: ‘Knappe knoppen’.