Rijksmuseum met een 3D print van het museum ervoor

Na Amsterdam kiezen ook Leeuwarden en Nieuwkoop voor dg DIALOG BGT

In 4 maanden tijd 3 aanbestedingen winnen. Dat is niet niks! Na gemeente Amsterdam kiezen ook Leeuwarden en Nieuwkoop voor dg DIALOG BGT. En alle drie zijn ze van plan om dg DIALOG BGT net even anders in te zetten: van de desktop versie tot meteen starten met dg DIALOG Web én 3D.

Amsterdam kijkt vooruit

Na een uitgebreide aanbesteding kiest gemeente Amsterdam opnieuw voor dg DIALOG BGT als software om de BGT mee in te winnen en te beheren. Een mooie bevestiging dat we, ook na jarenlange samenwerking, nog steeds precies kunnen bieden wat Amsterdam nodig heeft. Zoals de 3D-functionaliteit, kwaliteitscontroles en de koppeling met Omnibase van Geodelta voor het kunnen meten met puntenwolken. Amsterdam kijkt zeker ook vooruit naar dg DIALOG Web!

Leeuwarden: dg DIALOG BGT in de volle breedte

Gemeente Leeuwarden is een nieuwe klant en kiest na een uitgebreide aanbesteding voor dg DIALOG BGT, vanwege onze aantoonbare ervaring en de aanwezigheid van alle gevraagde functionaliteiten. Ze zochten een volledig geïntegreerd product: van buiten kunnen landmeten tot en met het aanleveren van gegevens aan de BOR, BAG en de Landelijke Voorziening BGT. Leeuwarden gaat dg DIALOG BGT niet alleen gebruiken voor de eigen BGT, maar ook voor de Friese Waddeneilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Rienk Kuipers, teamleider geo-informatie bij gemeente Leeuwarden: “Wij kijken erg uit naar de samenwerking met Sweco en hebben er alle vertrouwen in dat zij ons de komende jaren prima kunnen ondersteunen in het optimaliseren van de BGT-inwinnings- en bijhoudingsprocessen. Wij delen de visie van Sweco in het centraal en in samenhang beheren van alle geometrie – en dus niet alleen de BGT – voor interne en externe gebruikers.”

Leeuwarden gaat veel verschillende functionaliteiten gebruiken: landmeten, meten in puntenwolken (ook in zelf ingewonnen puntenwolken), 2D, 3D, CAD, inwinnen en bijhouden van IMGeo-objecten en het berichtenverkeer met de LV-BGT, BAG en de BOR. dg DIALOG BGT in de volle breedte dus!

Nieuwkoop gaat voor dg DIALOG Web

Na een uitgebreide marktverkenning heeft gemeente Nieuwkoop drie partijen gevraagd om op de aanbesteding in te schrijven en kozen uiteindelijk voor Sweco. Henk van Beek, specialist geo-informatie bij gemeente Nieuwkoop: “Vanwege jarenlange ervaring van Sweco met de BGT en de compleetheid van dg DIALOG BGT hebben wij veel vertrouwen in het voorstel. Het is voor een kleinere maar wel drukke gemeente belangrijk om slimme keuzes te maken.”

Nieuwkoop gaat dg DIALOG BGT onder andere inzetten voor het wegwerken van achterstanden, kwaliteitsverbeteringen, landmeten, stereokarteren en alle drie de berichtenverkeer modules. En ze gaan gebruik maken van dg DIALOG Web. Nieuwkoop wil geen kopzorgen meer over on premise database, servers en beveiliging bij nieuwe softwareproducten. En daar kunnen we met dg DIALOG Web als SaaS product heel goed aan voldoen!

Of zoals Henk het zelf zegt: “De ontzorging in de Cloud is voor ons een belangrijke stap, omdat wij in 2025 geen Oracle omgeving meer hebben. We willen toch veel zelf de BGT inwinnen en muteren, bijvoorbeeld met stereokarteren. Hiermee tillen we niet alleen de BGT naar een hoger niveau, maar kunnen we ook de interne processen verbeteren én onze interne klanten beter ondersteunen.”

Contact

Ben jij benieuwd hoe je dg DIALOG BGT kunt inzetten voor de inwinning en het beheer van de BGT voor jouw gemeente, provincie of waterschap? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.