Gemeente Helmond

“De BGT-kaart is de basis waarop wij steeds mooiere toepassingen kunnen bouwen.”

Peter Roeling, senior medewerker Geo-informatie, gemeente Helmond

De uitdaging

Met de opbouw van de BGT hebben we voldaan aan een wettelijke verplichting. Maar nu is natuurlijk de vraag: hoe regelen we het beheer? De echte meerwaarde van de BGT ontstaat namelijk pas op het moment dat wij de BGT hebben gekoppeld aan onze interne processen. Bijvoorbeeld voor het beheer van de openbare ruimte. Voor een deel is dit een softwarematige uitdaging die opgelost wordt door koppelingen van systemen. Maar voor een belangrijk deel gaat het erom dat iedereen – ook bij andere afdelingen – weet wat zijn rol is in het actueel houden van onze Helmondse BGT-kaart.

Naast dg DIALOG BGT maakt gemeente Helmond ook gebruik van de CAD- en GIS-software van Bentley (MicroStation en Bentley Web Publisher), Safe (FME) en Vicrea (Neuron BAG).

De aanpak

dg DIALOG BGT heeft ons erg geholpen bij de invoering van de BGT. Het pakket ondersteunt de objectgerichte manier van werken die dankzij de BGT is geïntroduceerd en controleert op overlappingen en gaten in de kaartopbouw. Zonder dit soort software waren we zeker niet zo ver geweest als dat we nu zijn.

Maar het beheer van de BGT is niet iets wat je alleen met software kunt oplossen. Wij proberen alle betrokken medewerkers dan ook te doordringen van de voordelen die de BGT ons kan opleveren. En niet alleen de voordelen voor henzelf, maar ook voor andere collega’s.

Een verkeersdrempel is misschien niet relevant voor een wegbeheerder die alleen maar moet weten uit welk materiaal het wegoppervlak bestaat. Maar iemand van de dienst die zich met verkeersveiligheid bezig houdt, vindt het natuurlijk wél van belang om te weten waar die drempels zich precies bevinden.

Daarom vragen wij aan onze beheerders om ook de mutaties aan ons door te geven die voor henzelf misschien niet van direct belang zijn. Zo kunnen wij ook veel gerichter erop uitgaan om objecten en mutaties te controleren en in te meten. Zo heeft iedereen altijd de beschikking over een geactualiseerde kaart.

De opbrengst

De grote meerwaarde van de BGT is dat we nu de kaart van Helmond als één groot vlakkenbestand met objecten beschikbaar hebben. Iedereen kan aan die vlakken zijn eigen, relevante gegevens toevoegen. De geometrie ligt bij de mensen met verstand van geometrie. De data worden ingevuld door de mensen met verstand van die data. Als wij bijvoorbeeld een boom invoegen in de kaart, dan kunnen de collega’s van groenbeheer eraan toevoegen om welke soort het gaat, hoe oud de boom is enz.

De door Sweco ontwikkelde automatische afstemming en signalering tussen dg DIALOG BGT en Obsurv (BOR) levert directe winst op. En dit betekent dat we een meer geïntegreerde werkwijze hebben gekregen waarbij er een betere verdeling is van de werkzaamheden. Vroeger hielden de verschillende diensten vaak nog hun eigen kaarten bij. Als je dan die kaarten over elkaar heen legde, bleken er altijd wel overlappingen of gaten te zijn. Dat is nu voorbij. En dat is een grote verdienste van de BGT.

Naast de directe wisselwerking met BOR (Obsurv, ook van Sweco) heeft Helmond ook een technische uitwisseling met de BAG. Alle geometrie van de BAG wordt in dg DIALOG BGT beheerd en deze geometrie wordt automatisch ter beschikking gesteld aan de BAG. Daarnaast heeft Helmond gebruikgemaakt van de FME-expertise van Sweco voor het automatisch genereren van een lijnenkaart in DGN-formaat uit de BGT-database van dg DIALOG BGT. Deze lijnenkaart is een zeer welkome aanvulling voor de civieltechnische ontwerpafdeling van gemeente Helmond.

De toekomst

Met de BGT hebben we een solide basiskaart die we naar eigen wens verder kunnen uitbouwen. Aan de vlakken kunnen we onze eigen ‘plus-informatie’ toevoegen. Zo kan het mogelijk worden je parkeerbeleid te handhaven, of allerlei selecties en analyses uit te voeren. Analyses op woonwijken: wat staat er aan huizen, wat is het oppervlak, hoeveel verharding is er, enz. Dat kon vroeger ook wel, maar je kunt het nu veel makkelijker visueel maken. Kortom, met de BGT hebben we één basiskaart waarop we steeds mooiere toepassingen kunnen bouwen.