Gemeente Sittard-Geleen

“Nu gemeenten steeds meer in regieorganisaties veranderen, zal de BGT ook een nuttige managementtool worden.”

Chaim van Rijswijk, Geo-adviseur en projectleider BGT, gemeente Sittard-Geleen

De uitdaging

Wij hebben als gemeente onze BGT volgens de IMGeo-standaarden helemaal klaar en ook onze werkprocessen zijn ontworpen en op orde. Omdat wij geen zelfassemblerende gemeente zijn, zijn wij nog niet toegevoegd aan de Landelijke Voorziening.

De SVB is nog bezig de laatste achterstanden weg te werken. Zodra dat is gebeurd, kunnen wij de volgende uitdagingen oppakken. Een belangrijke stap zal zijn om te kijken naar grotere samenwerkingsverbanden en naar opschaling op regionaal niveau. Kunnen wij bijvoorbeeld met 10 of 15 gemeenten gezamenlijk onze BGT beheren? Kunnen we een soort uniformiteit creëren, volgens IMGeo-model? En kunnen we dat dan ook meteen toepassen op ons integraal beheer van de openbare ruimte?

De aanpak

Die samenwerking op grotere schaal is nog niet concreet, maar met de opschalingen van de standaard dienstverleningen en basisregistraties, weet je dat het eraan komt. En dan is het beter om goed voorbereid te zijn. In de praktijk betekent het dat we nu al kijken naar bestaande regionale samenwerkingsverbanden om te kijken of er zaken zijn waar we ons voordeel mee kunnen doen. De samenwerking met andere bronhouders was al goed, maar zal nog intensiever worden.

Wij zijn heel vroeg begonnen met de BGT, al in 2011. En vanaf het begin hebben we ook samen opgetrokken met onze beheerorganisatie. Eigenlijk hebben wij hen – als onze grootste klant – centraal gesteld. Ook in onze softwarekeuze wilden we dat het beheer leidend zou zijn. Met dg DIALOG BGT konden we goed uit de voeten, en mede dankzij deze keuze hebben we een uitstekende samenwerking met Sweco kunnen ontwikkelen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij, vooruitlopend op het berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo, al een werkende koppeling hebben gerealiseerd tussen BGT en BOR.

De opbrengst

Door de BGT en door de koppeling met BOR zijn onze processen veel efficiënter geworden en is onze onderlinge communicatie verbeterd. We maken nu gezamenlijk gebruik van dezelfde data en we kunnen allemaal profiteren van onze ruimtelijke analyses, ongeacht wie die analyses heeft uitgevoerd.

Met de komst van de BGT zijn we ook allemaal dezelfde interne viewer gaan gebruiken. We gebruiken dezelfde data, en we zien allemaal hetzelfde. Er zij geen discrepanties meer tussen de basiskaart, beheerkaarten en externe data. Alles zit in de BGT. Zo kunnen we ook veel beter gaan sturen op externe leveranciers en het onderhoud veel beter controleren. Als je die data allemaal zelf goed op orde hebt en begrijpt, dan is controle en sturing veel makkelijker.

De toekomst

Als ik aan de toekomst denk en aan de BGT, dan zie ik ook bestuursmatige voordelen. De gemeente wordt steeds meer een regieorganisatie. Dat betekent dat je goede managementtools nodig hebt waarmee je zaken kunt toetsen. Door het beheeraspect van IMGeo en BGT zal dat veel beter mogelijk zijn dan aan de hand van losse kaarten en Excel-sheets, zoals tot nu toe het geval was. Uit een programma zoals dg DIALOG BGT kun je prima managementrapportages trekken.

Ook met de combinatie van kaart- en beeldmateriaal is er nog veel te bereiken. Nu al hebben we enorm profijt van het koppelen van bijvoorbeeld de uitkomsten van bepaalde ruimtelijke analyses aan luchtfoto’s en panoramafoto’s. Op dat terrein zie ik nog veel kansen voor verdere ontwikkelingen en nieuwe toepassingen.