Gemeente Smallingerland

“De BGT inzetten om op een moderne manier antwoord te bieden op nieuwe vragen van gebruikers.”

Wietze Woudstra, informatiemanager, gemeente Smallingerland

De uitdaging

De BGT-kaart van Smallingerland is in de Landelijke Voorziening opgenomen. In eerste instantie hadden wij ons gericht op het halen van de deadline. Nu richten wij ons op de kwalitatieve verbetering van onze datasets.

Andere uitdagingen liggen in de koppeling van bijvoorbeeld de BGT met de BAG, en uiteraard in de koppeling met ons beheer van de openbare ruimte door middel van het berichtenverkeer. Voor de verdere toekomst willen we op basis van de BGT nieuwe toepassingen ontwikkelen op basis van nieuwe behoeften en vragen die bij onze gebruikers ontstaan.

De aanpak

In onze aanpak rond de opbouw van de BGT hebben we drie fases doorlopen. Als eerste hebben we het lijnenwerk vanuit de GBKN sluitend gemaakt zodat we een in vlakken opgebouwde kaart hadden. Vervolgens hebben we de bestanden van wegbeheer en groenbeheer ingelezen en verwerkt in de GBKN. En als laatste hebben we dit alles omgezet in BGT-objecten volgens de IMGeo-standaarden.
Toen de plannen voor de BGT zich aandienden, hebben wij gekozen voor dg DIALOG BGT. Niet alleen omdat we de indruk hadden dat het een prima pakket was, maar ook omdat onze samenwerking met Sweco altijd al zeer waardevol was geweest. Ook in het BGT-traject hebben wij heel efficiënt met Sweco samengewerkt en hebben wij belangrijke stappen gezet in de samenwerking met onze afdelingen voor weg- en groenbeheer.

De opbrengst

De BGT geeft structuur, eenduidigheid en duidelijke definities. Het dwingt disciplines om hun werk op elkaar af te stemmen. Het mooie is dat we nu meer vanuit een keten werken en veel minder vanuit onze afzonderlijke afdelingen. Je doet het niet meer alleen voor jezelf. Daar zit een behoorlijke winst in. Het betekent dat je gegevens deelt met elkaar en dat je taken verdeelt. Het werk dat moet gebeuren, hoeft daardoor nog maar 1 keer te worden gedaan. Dat klinkt logisch, maar vorig jaar hadden we bij het bijhouden van de basiskaart nog veel overlap. Zo waren er wegstroken die zowel door Rijkswaterstaat als door andere bronhouders werden opgemeten en bijgehouden. Alles bij elkaar hielden we de landelijke basiskaart 1,4 keer bij. In de nieuwe situatie zijn er geen dubbelingen meer in objecten en houden we de kaart 1 keer bij. Bij de BGT hebben we alleen maar winnaars.

De toekomst

Natuurlijk kunnen we zelf verzinnen wat er allemaal mogelijk is met de BGT, maar in mijn optiek is het de kunst om de BGT zo in te zetten dat we een modern antwoord bieden op nieuwe ontwikkelingen en de vragen die ontstaan bij gebruikers. Dat betekent dat we heel goed moeten luisteren, meedenken, en af en toe misschien wel een stapje terug moeten zetten om beter aan die vragen te beantwoorden.

De BGT is prima te combineren met veiligheidskaarten, historische kaarten of kaarten over bodemgebruik. Traditioneel gezien bied je als gemeente informatie aan en zet je bepaalde kaartselecties klaar waarvan je denkt dat de gebruiker er wat aan heeft. Maar wat wij in de toekomst willen, is dat onze gebruikers onze kaarten op hun eigen manier kunnen combineren om analyses te maken.

Eén van de manieren waarop dit mogelijk wordt, is door de inzet van een publieke GIS-viewer. In Smallingerland gebruiken wij GeoWeb daarvoor. Het gebruik van viewers en kaarten wordt steeds laagdrempeliger en eenvoudiger. Uiteindelijk willen we er zelfs naartoe dat gebruikers zelf kaartinformatie kunnen aanleveren om die vervolgens te combineren met onze informatiebronnen. Dit zal ook weer leiden tot nieuwe combinaties. Kortom, ik denk dat het scala aan mogelijkheden nog wel even door blijft groeien.