Provincie Gelderland

“Het eenmalig inwinnen en het meervoudig gebruik van data, dat is toch wel de belangrijkste winst die we met de BGT behalen.”

Wim van Deijzen, functioneel beheerder, provincie Gelderland

De uitdaging

In de zomer van 2015 hebben wij onze gebieden aangeleverd bij de SVB. Toch zijn ze nog niet opgenomen in de Landelijke Voorziening (LV). Er is nog overlap met de kaart van een aangrenzende gemeente die zich door de SVB heeft laten ontzorgen en waarvan de bestanden later zijn toegevoegd.

Pas als de SVB dit heeft opgelost en al onze bestanden in de LV zijn opgenomen, kunnen wij ook onze mutaties gaan uitwisselen met de LV. Vanaf dat moment zijn wij klaar voor de volgende stap, het automatisch berichtenverkeer. In plaats van iedere keer bestanden aan te maken bij mutaties, zou het in- en uitchecken in het systeem dan al voldoende moeten zijn om automatische berichten te genereren zodat je geen omkijken meer hebt naar de synchronisatie van onze eigen server met de LV.

De aanpak

Als provincie beheren wij 1200 km aan wegen, en moeten wij onder andere samenwerken met 54 gemeenten, 3 waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail. Het is dus bijzonder belangrijk dat we goede afspraken maken met al die bronhouders en rekening houden met elkaars projecten. Als wij bijvoorbeeld een rotonde aan gaan aanleggen bij een provinciale weg, en wij gaan een stukje over een gemeentelijke weg heen, dan moeten wij ervoor zorgen dat dat stukje data voor de gemeente ook wordt aangepast in de LV. De gemeente krijgt dan automatisch de wijzigingen door. In principe gaat deze samenwerking heel goed. Maar je kunt je voorstellen dat je als provincie met meer partijen te maken hebt dan als gemeente.

dg DIALOG BGT gebruiken wij al sinds 1997. In de huidige situatie kun je dankzij het StUF-Geo-formaat ook met andere systemen communiceren, maar eigenlijk zijn wij nog steeds erg tevreden met het systeem van Sweco en de continue ontwikkeling. Het onderscheidt zich niet door het flitsende design, maar wel door de betrouwbare werking die gebaseerd is op de expertise die Sweco heeft op het gebied van de BGT. Het is om die reden dat wij ook los van de software een zeer goede samenwerking hebben met Sweco.

De opbrengst

Het eenmalig inwinnen en het meervoudig gebruik van data, dat is toch wel de belangrijkste winst die we met de BGT behalen. Vroeger legden we een rotonde aan en gingen wij als provincie netjes alles ter plaatse opmeten en in kaart brengen. Een week later kwam de gemeente langs om precies hetzelfde te doen. Dat stemmen we nu dus af. En niet alleen de aanleg van voorzieningen, ook het onderhoud kan nu worden afgestemd met andere bronhouders. Zo ontdekten wij onlangs dat één van de gemeenten in onze provincie een bepaalde berm onderhield die wij ook onderhielden. De aannemer vond dat natuurlijk prima. Eén keer maaien, twee keer factureren. Dat is nu dus voorbij.

De toekomst

De BGT zal al snel dé basiskaart worden voor heel veel projecten die in onze provincie gaan spelen. Daar leent de kaart zich heel goed voor. Daarbij kan het om de meest uiteenlopende analyses gaan. Zo zouden we bijvoorbeeld geluidsanalyses van provinciale wegen kunnen maken, waarbij we de objecten betrekken die gemeenten aanleveren: panden, parken, en allerlei andere objecten die wij niet zelf in beheer hebben, maar wel in onze analyses kunnen gebruiken. Allerlei nieuwe combinaties van informatielagen en nieuwe analyses zullen mogelijk worden dankzij de BGT.