Provincie Gelderland

“Het eenmalig inwinnen en het meervoudig gebruik van data, dat is toch wel de belangrijkste winst die we met de BGT behalen.”