Viaduct in Noord-Brabant vanuit de lucht gefotografeerd

Provincie en gemeenten samen naar 3D BGT

3D is steeds meer in opkomst in ons vakgebied. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben behoefte aan oplossingen om objecten realistisch en gedetailleerd in beeld te hebben. Provincie Noord-Brabant heeft hier al jaren terug stappen in gezet en beheert de BGT in 3D. Binnen de provincie zijn nu ook twee gemeenten, Moerdijk en Etten-Leur, gestart met het in 3D opbouwen en beheren van hun BGT. De provincie stelde haar 3D data beschikbaar, waardoor ook de samenwerking tussen provincie en gemeenten een extra dimensie krijgt!

BGT-objecten in 3D bekend

Het feit dat provincie Noord-Brabant de BGT in 3D beheert, en dus alle BGT-objecten binnen het bronhoudergebied van Noord-Brabant in 3D bekend zijn, is iets wat bij verschillende gemeenten leidde tot de vraag of zij hier ook iets mee konden. Natuurlijk was het antwoord ‘ja’. Maar nu twee gemeenten in de provincie Noord-Brabant ook daadwerkelijk zijn begonnen met het in 3D opbouwen van hun BGT, wordt ook concreet zichtbaar tot welke oplossingen dit kan leiden.

Panden en uitbreidingsgebied voor woningen in 3D

Gemeente Etten-Leur bouwt in 3D een klein deel van de gemeente op dat een uitbreidingsgebied voor woningbouw omvat. De bestaande situatie wordt volledig in 3D opgebouwd in de BGT met behulp van AHN4, StreetSmart van Cyclomedia en Omnibase van Geodelta. Gemeente Moerdijk laat alle panden in 3D opbouwen door Avineon en gaat na oplevering deze 3D-panden beheren in dg DIALOG BGT. Het terrein wordt verder in 3D opgebouwd met dezelfde gereedschappen die Etten-Leur gebruikt.

Samen kom je verder

Toen de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk met 3D wilden starten, vroegen zij aan Noord-Brabant of zij ook gebruik mochten maken van de 3D BGT-data die al bij de provincie beschikbaar waren. Provincie Noord-Brabant heeft daar vanaf het begin geen enkel probleem mee gehad, en ziet juist graag dat de opgebouwde data breder gebruikt worden.

Conversie en uitwisseling van gegevens

Het is jammer dat de uitwisseling niet via de LV-BGT kan, omdat deze helaas beperkt is tot 2D uitwisseling. Maar hoe dan wel data uitwisselen? Aan Sweco werd gevraagd om de conversie te verzorgen.

Sweco heeft een eigen login op de productieomgeving van de provincie en kan daardoor verschillende ‘hand- en spandiensten’ leveren. In de context van deze samenwerking heeft Sweco de betreffende delen van beide gemeenten gekopieerd uit de BGT-database van Noord-Brabant en verwerkt in de databases van Moerdijk en Etten-Leur. Dubbel werk is zo voorkomen en er kon voor beide gemeentes een vliegende start worden gerealiseerd in hun 3D opbouw.

Unieke BGT-kenmerken

Al bij al is dit een mooi voorbeeld van lokale verrijking van BGT-data. De hele conversie maakt gebruik van het unieke en identificerende kenmerk Lokaal_ID van de BGT. In principe heeft elke gemeente in Noord-Brabant de mogelijkheid om op basis van een Lokaal_ID de 3D kenmerken van een door de provincie beheerd BGT-object op te vragen bij de provincie. Ook dit laat zien wat de nut en noodzaak kan zijn van een uniek en betekenisloos identificerend kenmerk over verschillende systemen heen.

Meer weten?

Denkt jouw organisatie ook na over 3D? En vraag je je weleens af over hoe je de BGT daarbij zou kunnen inzetten? Lees meer over ons 3D aanbod. Maar vraag ons ook gerust direct om advies. Of vraag een demo aan. Het is gratis en verplicht je tot niets.