Webinar: dg DIALOG BGT op weg naar het web

Op onze Gebruikersdag 2022 kondigden we het al aan: dg DIALOG BGT gaat een stap naar het web zetten. Wat is de aanleiding? Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moeten gebruikers rekening mee houden? Om deze en vele andere vragen te beantwoorden, organiseerden wij op 8 december 2022 een webinar. Maar liefst 150 mensen namen deel en hoorden de uitleg van Bart van der Lely en Kees Baake. Heb jij het webinar gemist, of wil jij de presentatie nog eens rustig terugkijken? Dat kan! In het onderstaande verslag vind je de links naar de presentatie en de video-opname.

Waarom naar het web?

Allereerst: waarom naar het web terwijl de desktopapplicatie prima werkt? Daar zijn verschillende redenen voor. Momenteel draait alles ‘on premise’ bij de organisaties van onze gebruikers. Dat betekent dat het beheer ook bij de ICT-afdeling van die organisaties ligt. Voor sommige organisaties is de infrastructuur rond dg DIALOG BGT erg complex aan het worden. De roep om ontzorgd te worden neemt toe. Voeg daar nog aan toe de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de hoge prijzen voor Oracle-licenties en de gewenste flexibiliteit om snel op nieuwe ontwikkelingen in te springen zoals SOR en Common Ground.

Daarnaast is er sowieso een algemene tendens om ICT-toepassingen als SAAS aan te bieden. Organisaties willen een zorgeloze en toekomstbestendige ICT-ontwikkeling en daar sluiten wij uiteraard graag op aan!

Hoe pakken we het aan?

Halsoverkop alles overzetten naar een webapplicatie? Nee. Dat vinden we niet verstandig. Bovendien zullen er altijd onderdelen zijn die simpelweg niet naar het web zijn over te zetten. Wat gaan we dan wel doen? Parallel aan de continue doorontwikkeling van onze desktopversie werken we aan de ontwikkeling van de webversie van dg DIALOG BGT. Stap voor stap verplaatsen of kopiëren wij functionaliteiten naar deze webversie. De bestaande desktop versie zal echter ook nog lange tijd blijven bestaan.

Op deze manier bouwen we een webapplicatie die flexibel en ‘lichtvoetig’ is waardoor ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de SOR, sneller geïntegreerd kunnen worden. Ook kunnen wij met Cloud- en SaaS-oplossingen veel vlugger online hulp bieden, updates doorvoeren en reageren op security-vraagstukken. Iets waar ICT-collega’s doorgaans erg blij van worden.

Hoe ziet het er dan uit?

De ontwikkeling van de webversie van dg DIALOG BGT sluit aan op de datagedreven strategie van de overheid (federatieve datastelsel). Hierbij verplaatsen databases van bronhouders zich steeds meer naar de Cloud en worden gebruikers via webapi’s of webservices bediend. Ook voor dg DIALOG BGT zal een dergelijke architectuur ontstaan. In de presentatie liet Kees zien hoe die voorlopige architectuur er nu uitziet.

Geen webinar bij dg DIALOG BGT zonder een live demo. En ook deze keer konden de deelnemers direct meekijken hoe ver de ontwikkelingen al gevorderd zijn. In de concept webversie van dg DIALOG BGT liet Kees zien hoe hij een project selecteerde en uitcheckte. Waarna Bart vervolgens in de ‘normale’ omgeving van dg DIALOG BGT het project ophaalde, een mutatie uitvoerde, en vervolgens weer uploadde. Afsluitend liet Kees zien hoe de mutaties zichtbaar waren geworden in de webomgeving en hoe hij door het project in te checken de wijzigingen definitief maakte.

Wanneer kunnen we wat verwachten?

Hoewel de demo een goede indruk gaf van hoe dg DIALOG BGT in de toekomst zal gaan werken, is het ook duidelijk dat alles nog volop in ontwikkeling is. Er is nog veel werk te doen en er zijn nog veel beslissingen te nemen. In een Roadmap liet Bart zien waar de huidige planning van uitgaat. Verwachting is dat begin 2024 de eerste klanten ‘live’ gebruik zullen gaan maken van de nieuwe webversie.

Wil jij meedenken?

Tot die tijd, maar ook daarna, zijn er nog belangrijke stappen te zetten. Gebruikers van dg DIALOG BGT die goede ideeën hebben over deze ontwikkelingen én die tijd kunnen vrijmaken om hierover mee te denken, zijn van harte uitgenodigd om zich bij ons te melden. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de wensen en inzichten van onze gebruikers zo goed mogelijk worden meegenomen.

Webinar terugkijken?

Was jij niet in de gelegenheid het webinar te volgen of wil je alles nog eens rustig terugkijken? De video-opname van het webinar en de bijbehorende PowerPoint-presentatie zijn beschikbaar via MijnBGT (inloggen vereist). Gebruik je dg DIALOG BGT, maar heb je nog geen inlog voor MijnBGT? Vraag deze dan aan via onze helpdesk.