3 grootste uitdagingen bij berichtenverkeer BGT-BOR

StUF-Geo horizontaal berichtenverkeer is in de praktijk mogelijk sinds maart 2017. Sindsdien heeft iedereen kunnen starten met de nieuwe functionaliteit. Bent u al begonnen met de implementatie? Omdat met het berichtenverkeer de BGT- en beheer mutaties automatisch worden uitgewisseld, kan deze functionaliteit u veel tijd besparen. Er zijn 3 veelvoorkomende uitdagingen bekend waar u bij de implementatie tegenaan kunt lopen. Deze en de bijbehorende tips leggen we graag even aan u voor!

Uitdaging 1: Iedereen aan boord krijgen

Voor de implementatie van het berichtenverkeer BGT-BOR is een team-overstijgende aanpak nodig. Niet alleen qua gegevens, maar ook qua ICT en leveranciers. Daarom moet goed gekeken worden wie er allemaal bij het project betrokken worden. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng van team BOR, team BGT, team ICT, leverancier BGT en leverancier BOR. Al deze partijen hebben hun inbreng in het opstellen van de aanpak en planning. Onze tip is om hiervoor een algemene projectleider aan te stellen.

Uitdaging 2: Matching BOR objecten aan BGT

Het matchen van de BOR-objecten aan de BGT is uiteraard een grote uitdaging bij dit project. Bij veel bronhouders is daarom tijdens de opbouw van de BGT al rekening gehouden met de aanwezige gegevens uit de BOR-registratie. Alleen is dat vaak een eenmalige actie geweest, of zijn de gegevens niet meer volledig bruikbaar. In veel gevallen is de BGT wel geoptimaliseerd en geactualiseerd maar is de BOR-registratie niet of niet geheel bijgewerkt.

Ook is niet altijd op detailniveau naar de attributen gekeken. Hernieuwde matching is dan nodig. De uitkomst met bijbehorende uitval moet daarbij goed worden beoordeeld. De Obsurv-specialisten van Sweco voeren deze matching uit met FME, waarbij aan de hand van parameters toleranties toegepast kunnen worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Hierbij geldt dat er zeker geen 100% geometrische match nodig is, maar wel een redelijk percentage. Deze afweging kan per bronhouder verschillen.

Uitdaging 3: Mapping IMGeo van en naar BOR

Dit is een grote uitdaging omdat de BOR-kenmerken per klant verschillend kunnen zijn. Op dit punt hebben ook de BGT-specialisten van Sweco zich verkeken: de mogelijkheid dat elke BOR-klant zeer veel verschillende soorten ‘klinkers’ of ‘gras’ op kan nemen is een leerpunt geweest. De vertaling van al deze mogelijkheden naar IMGeo moet dan ook per klant ingericht worden. Dat is een grote klus maar inmiddels is er binnen de eigen BOR-applicatie van Sweco (Obsurv) ervaring opgedaan. Daardoor wordt het steeds minder handwerk.

Ook aan de slag met berichtenverkeer?

Wilt u zelf aan de slag met berichtenverkeer? Dat kan met dg DIALOG BGT 7.5 en Obsurv 2.0 en de bijbehorende licenties voor het StUF-Geo berichtenverkeer. Neem contact met ons op als u aan de slag wilt gaan. Wij vertellen u dan ook graag meer over de implementatie (installatie, configuratie, afstemmen van BGT- en BOR-data, inrichten van werkprocessen en instructie).

Wij raden aan om de implementatie projectmatig op te pakken en zowel vooraf als tijdens te zorgen voor een goede afstemming. Waarbij wij u vanzelfsprekend kunnen begeleiden en ondersteunen waar nodig. Vergeet bijvoorbeeld niet om aandacht te schenken aan de ICT-componenten. Voor dg DIALOG BGT zijn deze beschreven op ons BGT klantenportaal (inlog vereist). Eventueel kunnen wij voor u ook een workshop berichtenverkeer verzorgen.

Neem contact met ons op

Neem contact op met Bart van der Lely of Jan Bakker voor meer informatie of een demonstratie op locatie.

Contact