Aansluiting dg DIALOG BGT en BOR in Den Haag: ‘Waar zijn we nu helemaal mee bezig?’

Den Haag is gestart met de eerste stappen voor de aansluiting tussen dg DIALOG BGT en de BOR-applicatie.Eén van de vragen vanuit het management daarbij was: ‘Om hoeveel mutaties gaat het nu eigenlijk?’ De gemeente heeft daarop de database van dg DIALOG BGT geanalyseerd en daar komen interessante getallen uit voort. Na ruim een half jaar BGT-beheer is goed te zien om hoeveel mutaties het nu gaat.

Standaard werkproces
Gemeente Den Haag is al enige tijd volledig aangesloten op de LV-BGT. Sinds 7 juli 2015 zijn er vrijwel elke maand mutatiebestanden geleverd aan het SVB-BGT en de mutaties van de buurbronhouders worden verwerkt. Dit proces is inmiddels een standaard werkproces geworden (alhoewel een nieuwe initiële levering van een buurbronhouder af en toe een verrassing oplevert).

Een aantal cijfers
Uit analyse van de database blijkt dat gemeente Den Haag in de periode van 1 januari 2016 tot 25 juli 2016 per werkdag 7 objecten verwijdert, 129 muteert en 211 toevoegt. Dit zijn alle mutaties in het interessegebied, dus inclusief een smalle strook buiten de gemeentegrens. Het totale aantal verwijderde, gemuteerde en nieuwe objecten in dit eerste half jaar is respectievelijk 915, 17.415 en 28.685.

Er worden per dag 0,66 panden verwijderd, 28 panden gemuteerd en 52 panden nieuw opgevoerd.

Voor Wegdelen geldt dat er 4 wegdelen per dag worden verwijderd, 18 wegdelen worden gemuteerd en dat er 38 wegdelen nieuw worden opgevoerd. (Begroeide Terreindelen respectievelijk 5, 59, 47)

Bijhouden is een flinke klus
Waarschijnlijk zit in deze aantallen nog wat ruis vanwege de initiële levering en/of de aansluiting van een buurgemeente en/of het wegwerken van mutatieachterstanden vanwege de transitieperiode. Maar hoe dan ook: met de gegevens uit de database kan natuurlijk nog veel meer geanalyseerd worden. Hoeveel tijd besteden we nu aan mutaties? Waarom muteert er zoveel aan wegen maar niet in groen? Is er ergens een piek te herkennen en wat zegt die piek? Is die van terugkerende aard en kunnen we daar op voorsorteren?

Gezien de mutatiegraad van de BAG-panden, de wegdelen en begroeide terreindelen, is in ieder geval duidelijk dat de collega’s van BAG en BOR zich kunnen opmaken voor een flinke bijhoudingsklus.

Meer weten?
Wilt u ook een dergelijke analyse uitvoeren? Vraag ernaar bij een van de bezoeken van onze adviseurs en ga er daarna zelf mee aan de slag. Neem contact met ons op.

Dit artikel en de achterliggende scripts zijn tot stand gekomen door de inzet van Rob van der Wielen van gemeente Den Haag.