BGT leidt tot nieuwe samenwerking buurbronhouders: ontzorgen of ontzorgd worden

De opbouw van de BGT heeft voor veel bronhouders geleid tot nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden die ze vroeger niet hadden. Veel bronhouders waren immers niet zelf-metend of zelf-registrerend. Hoe kun je toch voldoen aan die nieuwe verplichtingen als je zelf niet beschikt over BGT-software of niet de capaciteit in huis hebt om die software te bedienen? Of andersom: Hoe kun je een buurbronhouder helpen met de kennis en de software die je zelf wel in huis hebt?

Samenwerken wordt makkelijker met dg DIALOG BGT
Samenwerking met buurbronhouders is één van de oplossingen die steeds vaker gekozen wordt. Sweco denkt daarin mee en biedt met dg DIALOG BGT aantrekkelijke mogelijkheden om buurbronhouders te ontzorgen, of andersom, om aan te sluiten bij een buurbronhouder die al gebruikmaakt van dg DIALOG BGT.

Ontzorgen of ontzorgd worden
In het afgelopen jaar zijn daarvoor al afspraken gemaakt bij meerdere samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn onder andere de ontzorging van gemeente Schouwen-Duiveland door Middelburg, van Oudewater door Woerden en van Zandvoort door Haarlem.

Wilt u meer weten over dit thema?
Heeft u ook belangstelling om op deze manier ontzorgd te worden? Of om de ontzorging voor een buurbronhouder gemakkelijk en efficiënt te regelen?  Neem dan contact op met een van onze adviseurs (zie onder aan deze pagina). Zij kunnen u precies uitleggen op welke manier dg DIALOG BGT tot de gewenste oplossing kan leiden.