BGT- mutaties eenvoudiger verwerken: Sweco ontwikkelt Mutatie Beheer Systeem

Veel bronhouders zijn klaar met de opbouw van de BGT en staan voor de volgende uitdaging: mutaties verwerken. Mutaties komen uit verschillende hoeken op hen af: van BOR-collega’s, vanuit de BAG of WOZ, vanuit een GIS-viewer, van een buurbronhouder en via nog meer andere kanalen. Hoe verwerk je deze mutaties en handel je de terugmeldingen af? Dit is een complex proces. Om dit proces eenvoudiger en inzichtelijker te maken, ontwikkelt Sweco het dg DIALOG Mutatie Beheer Systeem (MBS).

Functionaliteiten
Het dg DIALOG MBS is een module van dg DIALOG BGT. Het wordt ontwikkeld samen met Transfer Solutions en een aantal gebruikers van dg DIALOG BGT en bevat de volgende functionaliteiten:

1. Centrale registratie en beheer.
Dit omvat de centrale registratie en het beheer van alle (geo-)mutatiemeldingen van een bronhouder.

2. Ondersteuning bij uitbestedingen en registratie en beheer van werkpakketten
Hiermee worden bronhouders ondersteund in de uitvoering van hun BGT-beheertaak om mutaties gestructureerd en gebundeld in te winnen en te verwerken. Een dergelijk werkpakket kan geleverd worden aan een interne of externe partij die de daadwerkelijke inwinning uitvoert voor de bronhouder.

3. Uitwisseling van mutatiemeldingen tussen MMS en de bronhouder
Het doel hiervan is dat als bij het SVB-BGT een mutatiemelding is vastgelegd, deze melding ook automatisch wordt geregistreerd als mutatiemelding in het MBS en dg DIALOG BGT. Ook willen we bereiken dat alle in het MBS geregistreerde mutatiemeldingen bekend zijn bij het SVB-BGT (MMS) en de LV-BGT (TMS). Uw taak als bronhouder inzake terugmeldingen is dan onder controle.Uiteraard zal het dg DIALOG MBS volledig geïntegreerd werken met dg DIALOG BGT. Het zal bestaan uit uitbreidingen in de basismodule van dg DIALOG BGT, een component voor het StUF-Geo berichtenverkeer (incl. werklijst) en uit een aparte MBS Webapplicatie.

Heeft u belangstelling voor het dg DIALOG MBS? Laat het ons weten!
Voor meer informatie of bij interesse in het dg DIALOG MBS kunt u vanzelfsprekend met ons contact opnemen. Bel met Jan Bakker M 06 – 51 54 35 11 voor meer gedetailleerde informatie over de functionaliteit, de beschikbaarheid en de kosten of stuur een e-mail: [email protected].