De kwaliteit van uw BGT doelgericht verbeteren? Wij helpen je hierbij!

De BGT moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen maar probleemsituaties zijn soms lastig inzichtelijk te maken. Hoe krijg je bijvoorbeeld snel zicht op de locatie van ongeclassificeerde objecten? En van objecten met het kenmerk transitie? Of onjuist of niet geregistreerde BGT-panden? Wij kunnen je helpen om de locatie van deze onvolkomenheden in uw BGT op te sporen. Dit scheelt niet alleen veel werk, ook zal de kwaliteit van de BGT hierdoor verbeteren!

Om welke problemen gaat het?

In het BGT Kwaliteitsdashboard van het Kadaster staan kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vermeld. Dit is handig, maar met dit dashboard kan nog niet direct in jouw BGT bekeken worden om welke objecten het gaat. Wij helpen je om inzicht te krijgen in de locatie van de volgende onvolkomenheden:

  • Ongeclassificeerde objecten waarvan je bronhouder bent
  • Objecten met een waarde transitie waarvan je bronhouder bent
  • Onjuist geregistreerde BGT-pand objecten

Wat is de beste oplossing?

Een ongeclassificeerd object (OCO) is een aparte klasse, net zoals wegdeel, pand of waterdeel, en dient nog nader te worden geclassificeerd. Objecten met het kenmerk transitie kunnen wij ook voor je in beeld brengen. Dit kan het IMGeo-attribuut type zijn, maar ook de functie of het fysiek voorkomen, en kan dus heel veel verschillende soorten objectcodes betreffen. Uiteindelijk mogen er in de BGT geen OCO’s of objecten met de waarde transitie meer voorkomen.

Iets anders waarbij we je kunnen helpen is het oplossen van onjuist geregistreerde BGT-panden. Hiervoor is het van belang dat de DGDTW BAG_* tabellen gevuld zijn in jouw BGT-database. Mocht dit bij jou nog niet goed of volledig zijn ingevuld, dan helpen wij hier graag bij. Wij kunnen meerdere BGT-BAG inzichten bieden zoals: panden in de BGT die in BAG zijn afgevoerd, BGT-panden zonder NAR terwijl de panden in de BAG wel een verblijfsobject hebben, BGT-panden waarvan de identificatie meer dan 1x voorkomt, etc.

Al deze probleemsituaties maken wij inzichtelijk in de kaart waardoor deze objecten in jouw BGT eenvoudig opgespoord en verbeterd kunnen worden. Ook zorgen wij ervoor dat de verbeteringen (na check-in) direct uit de betreffende kaartlaag verdwijnen. Zo is continu duidelijk welke objecten nog aangepast moeten worden.

Voorbeeld van een inzicht: Transitie object

Ben je benieuwd hoe zo’n probleemsituatie eruitziet? Op de afbeelding zie je in het rood twee objecten weergegeven in dg DIALOG BGT, die nog een transitie attribuut hebben. De objecten worden getoond op een aparte laag in de database. Hiermee is het probleem meteen inzichtelijk. Je kunt vervolgens rondom deze geometrie een check-out maken en zo het probleem oplossen.

Situatie vóór verkregen inzicht, en situatie na verkregen inzicht

De aparte kaartlaag wordt tijdens de check-in automatisch ververst. Zo wordt alleen de geometrie van de onjuist geregistreerde objecten op deze betreffende kaartlaag zichtbaar. Met die informatie kun je de gevonden probleemsituaties oplossen en heb je uiteindelijk een BGT waarin ongeclassificeerde- en transitie-objecten niet meer voorkomen. En waarin BGT-panden zo goed en volledig mogelijk zijn geregistreerd.

meer weten?

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag met deze diensten? Vul ons formulier in, dan nemen wij snel contact met je op. Onder ‘opmerkingen’ kun je eventueel alvast een voorkeurdatum doorgeven.

Let op: wij zullen deze diensten op afstand (via TeamViewer of GoToAssist) leveren. Daarnaast is de aanwezigheid van SQLDeveloper een vereiste. Kies hieronder een applicatie om deze te downloaden: