dg DIALOG BGT als eerste gecertificeerd voor koppeling geo en BAG

In navolging van de certificering in 2015, voor het berichtenverkeer tussen dg DIALOG BGT en BOR-applicaties, heeft Sweco opnieuw een belangrijke certificering weten te realiseren. Het gaat om de uitwisseling tussen dg DIALOG BGT en BAG-applicaties volgens de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG. dg DIALOG BGT is het eerste softwarepakket dat het certificaat ontvangt voor deze nieuwe berichtenstandaard!

Geo-BAG berichtenverkeer: nu via één koppelvlak

Leveranciers van geo-applicaties en BAG-applicaties zijn over het algemeen niet dezelfde en hun softwarepakketten kunnen niet zonder meer met elkaar communiceren. Daarom bestaan er tot op de dag van vandaag nog veel verschillende applicatiekoppelingen die door leveranciers afzonderlijk onderhouden moeten worden. Door gebruik te gaan maken van de StUF-Geo BAG standaard hoeft voortaan maar één koppelvlak te worden onderhouden. Daarmee kan dg DIALOG straks data uitwisselen met alle gecertificeerde BAG applicaties.

Kwaliteit

Het koppelvlak zorgt ervoor dat verzoeken om geometrie vanuit de BAG gestructureerd kunnen worden afgehandeld in de geo-applicatie en dat de gevraagde geometrie wordt geleverd aan de BAG-applicatie. Daarnaast kan de geo-beheerder ook eenvoudig op eigen initiatief geactualiseerde geometrie naar de BAG-applicatie sturen. Tot slot houdt het koppelvlak de geo-beheerder automatisch op de hoogte van alle mutaties in de BAG die van belang kunnen zijn voor de BGT. Deze 3 mechanismen zorgen er voor dat beide registraties onderling consistent blijven waardoor de kwaliteit aan beide kanten verbetert.

Certificering

Voordat het zover is, moeten de verschillende geo- en BAG-applicaties aantoonbaar aan de nieuwe standaard voldoen en hun certificering in de wacht slepen. Geonovum is de instantie die in samenwerking met KING verantwoordelijk is voor het certificeringsproces. Sweco is met dg DIALOG BGT de eerste leverancier die dit certificaat heeft behaald.

Minder fouten

Boudewijn Spiering, adviseur GIS & ICT bij Sweco, was nauw betrokken bij het certificeringsproces van dg DIALOG BGT. “De koppeling zorgt voor een veel betere afstemming tussen het geo- en het BAG-proces”, vertelt hij. “Zonder die koppeling moet het procesmatig allemaal via e-mailtjes of andere handmatig verstuurde berichten verlopen, dus dan is de kans aanzienlijk dat er het een en ander doorheen glipt.”

In test bij eerste gemeente

“Intussen wordt het geo-BAG berichtenverkeer met dg DIALOG BGT getest bij een van onze klanten”, voegt Spiering eraan toe. “Natuurlijk zijn we daarbij ook afhankelijk van de leverancier van het BAG-pakket dat daar gebruikt wordt. Maar de ontwikkelingen gaan nu snel.”

Meer weten?

Bent u benieuwd of de nieuwe certificering van dg DIALOG BGT ook voordeel kan opleveren voor uw organisatie? Of wilt u gewoon wat meer weten over dg DIALOG BGT? Neem contact op met Boudewijn Spiering via +31 88 8114070 of [email protected]. Hij denkt graag met u mee. Ook kunt u een demosessie aanvragen van ons BGT-pakket.