dg DIALOG BGT en de LV-BGT synchroon houden

Vanaf nu kunt u via onze website een PDF-bestand raadplegen waarin het zogenaamde LV-Sync mechanisme van dg DIALOG BGT uitgebreid is beschreven. Benieuwd naar het document?

Bekijk het document dg DIALOG BGT en de LV-BGT synchroon houden (inlog vereist)

U kunt de uitgebreide beschrijving bekijken door via bovenstaande link in te loggen op ons klantenportaal. Bent u gebruiker van dg DIALOG BGT, maar heeft u nog geen account? Meld u dan aan via een van onze adviseurs.

Het zogenaamde LV-Sync mechanisme van dg DIALOG BGT is bedoeld voor het synchroon houden van de lokale BGT met de actuele stand van de Landelijke Voorziening BGT. Het mechanisme houdt rekening met de rigide controles in de keten en complexe werking van StUF bij de uitwisseling en verwerking van was/wordt bestanden die door het SVB, maar ook door ingenieursbureaus aangeleverd kunnen worden.

Het LV-Sync mechanisme zorgt ervoor dat in dg DIALOG BGT expliciet bekend is welke versie van een object al geleverd en geaccepteerd is door het SVB-BGT. In de bijlage van het document vindt u een schematische weergave van de belangrijkste processen voor het synchroon houden van de BGT database met de LV-BGT.